Nieuws - 7 april 2011

Wageningers geven tuinbouwles in China

Opening agrarisch ­ontwikkelingscentrum. China krijgt een Wageningen Road.

Nog deze zomer gaan de eerste cursussen van start in het spiksplinternieuwe Sino-Europe Agricultural Development Center (SEADC) in Xiamen. Op vrijdag 8 april wordt dit centrum in de Chinese kustplaats geopend. Wageningen UR is een belangrijke partner in het project, waarin ook de EU en de Nederlandse bloemensector deelnemen.
Het SEADC is volgens China-coördinator Jan Fongers (Wageningen International) een trainingscentrum voor potplanten en groententeelt. Het centrum moet de tuinbouw in de provincie Fujian op een hoger plan tillen en de samenwerking tussen de Nederlandse en Chinese tuinbouwsector faciliteren. In het gebouw zijn kassen, trainingsfaciliteiten en kantoren voor (Nederlandse) bedrijven. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de kassen ingericht.
Wageningen UR gaat de komende jaren in het centrum cursussen geven op gebied van onder andere plantenveredeling en groenteketens. Het SEADC is gevestigd bij de campus van Xiamen University. Bij de openingen van het gebouw zijn onder meer Aalt Dijkhuizen en burgemeester Geert van Rumund aanwezig. Wageningen heeft vriendschapsbanden met Zhangzhou, een grote stad in de buurt van Xiamen. Die vriendschap uit zich symbolisch in de straatnaam van de weg naar het nieuwe centrum: Wageningen Road.
De betrokkenheid van Wageningen UR vloeit voort uit de nauwe banden die bestuursvoorzitter  Aalt Dijkhuizen onderhoud met China. Dijkhuizen is technisch adviseur van de gouverneur van de provincie Fujian, waar Xiamen deel van uitmaakt. Dijkhuizen werd vorig jaar zelfs ereburger van Fujian.