Nieuws - 22 maart 2007

Wageningers doen niet mee aan gevangenisproef

Onderzoekers van de afdeling Humane Voeding gaan vooralsnog geen onderzoek doen naar het agressiedempende effect van voedingssupplementen in Nederlandse gevangenissen. ‘We hadden onvoldoende vertrouwen in de opzet van het experiment’, zegt dr. Marianne Geleijnse. ‘We vonden dat die niet voldeed aan onze maatstaven.’

Het onderzoek in de gevangenissen voor jongvolwassenen is desalniettemin van start gegaan, maar dan zonder de Wageningers. De door Justitie betaalde ‘jovo-trial’ staat onder wetenschappelijke begeleiding van een forensisch psycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het experiment krijgen gevangenen supplementen met extra vitamines, mineralen en visolie in de hoop dat daardoor het aantal ruzies en conflicten afneemt.
Het onderzoek zou al in 2007 moeten eindigen, en heeft dan nog geen jaar in beslag genomen. ‘Ik betwijfel of de gedetineerden hun supplementen lang genoeg hebben geslikt’, zegt Geleijnse. ‘Als je de effecten van voeding op gedrag wilt onderzoeken heb je een langdurend onderzoek nodig. Voeding is geen medicijn waarvan je de uitwerking vrijwel direct ziet.’
Een ander struikelblok voor de Wageningers was het geringe aantal onderzoeksgroepen. ‘In de trial die nu loopt krijgen alle gevangenen of een supplement of een placebo. Als je effect ziet, weet je dus niet welke stof in het supplement dat veroorzaakt. Het meest voor de hand ligt dan een proefopzet waarin je de stof waarvan je het meest verwacht ook apart aan een groep proefpersonen geeft. Maar dat was niet mogelijk.’
Een reden daarvoor was dat de justitiële onderzoekers te weinig middelen tot hun beschikking hadden. ‘We zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan’, aldus Geleijnse.