Nieuws - 1 januari 1970

Wageningers dingen mee naar miljoenen voor nano-onderzoek

Wageningers dingen mee naar miljoenen voor nano-onderzoek

Wageningers dingen mee naar miljoenen voor nano-onderzoek


Wageningse groepen werken op dit moment aan voorstellen voor het
grootschalige nanotechnologieprogramma NanoNed waarvoor het ministerie van
Economische Zaken 113 miljoen euro heeft uitgetrokken. In april moeten de
inzendingen binnen zijn. Het eindoordeel van de jury wordt dit najaar
verwacht.

De opkomende nanotechnologie omvat onderzoek naar en ontwikkeling van
structuren op nano-schaal en wordt door het ministerie van EZ via
verschillende programma’s gestimuleerd. Het door het aardgasfonds ICES/KIS
betaalde NanoNed zal gevolgen hebben voor de Wageningse nanotechnologen,
denkt prof. Ernst Sudhölter van de leerstoelgroep Organische chemie. Dat
geldt waarschijnlijk niet voor het programma NanoImpuls, een voorloper van
NanoNed. Het ministerie van economische zaken stelde deze maand weliswaar
23 miljoen euro beschikbaar voor de acht instellingen die binnen NanoImpuls
samenwerken, maar daarvan komt maar weinig in Wageningen terecht.
,,Wageningen speelt binnen NanoImpuls een ondergeschikte rol’’, aldus
Sudhölter.
Dat geldt niet voor het Process On A Chip-programma, waarvoor Economische
Zaken eind november al vier miljoen euro op tafel legde. Samen met de
universiteiten van Nijmegen en Enschede gaat Wageningen UR in dat verband
werken aan chips, waar zich op moleculaire schaal fysische en chemische
processen kunnen afspelen. De industrie kan die gebruiken als sensor of
miniatuur bioreactor.
De projecten zijn allemaal groter dan de toegekende bedragen doen
vermoeden. EZ betaalt het geld alleen aan projectvoorstellen waarin
kennisinstellingen en bedrijven een zelfde bedrag op tafel leggen. Volgens
prognoses van het ministerie zullen de minuscule fabriekjes en installaties
op moleculaire schaal de komende vijfentwintig jaar leiden tot een markt
van nieuwe producten die groter is dan de huidige markt voor ICT. EZ hoopt
dat investeringen in de nanotechnologie de economie op termijn op een hoger
plan brengen.
Binnen Wageningen werken leerstoelgroepen van Wageningen Universiteit,
Imag, ATO en Plant Research International en de onderzoeksscholen Vlag en
EPS samen in het Wageningen Center for Nano Sciences. |
W.K.