Nieuws - 1 januari 1970

Wageninger op hoge positie in CGIAR-programma

De Wageningse onderzoeker dr Theo van Hintum is benoemd tot leider van een internationaal onderzoeksprogramma dat materiaal uit genenbanken snel beschikbaar moet maken voor derdewereldlanden. Het programma wordt betaald door het CGIAR, de koepelorganisatie die een aantal belangrijke internationale agrarische onderzoeksinstituten financiert, en zo ‘westerse’ wetenschappelijke kennis beschikbaar wil maken voor ontwikkelingslanden.

Van Hintum, die nu werkt voor het Centrum voor Genetische bronnen Nederland (de Wageningse genenbank) gaat onder andere op zoek naar methoden om droogtetolerante plantenrassen op te sporen. Die zoektocht wordt een proefproject bij het ontwikkelen van technieken die onderzoekers in staat moeten stellen om in een grote genenbank snel geschikt uitgangsmateriaal te vinden voor de ontwikkeling van nieuwe rassen.
De onderzoekers hopen bijvoorbeeld genen te vinden die in alle planten betrokken zijn bij de reactie op droogte of ziekten. Als die genen eenmaal zijn gevonden in modelplanten kunnen onderzoekers met behulp van DNA-sequenties snel op zoek naar nuttige plantenrassen met de gewenste eigenschap.
Met het financieren van onderzoeksprogramma's in plaats van instituten is de CGIAR een zelfde weg ingeslagen als het Nederlandse ministerie van landbouw, dat een paar jaar geleden ook overstapte van financiering van instituten (DLO), naar de financiering van onderzoeksprogramma’s. Dit maakt het onder andere mogelijk ook universiteiten en onderzoeksinstellingen buiten de CGIAR bij het onderzoek te betrekken. Door zo de banden aan te halen met belangrijke wetenschappelijke centra wil de CGIAR sneller toegang krijgen tot recente wetenschappelijke kennis. Het programma Unlocking Crop Genetic Diversity for the Resource Poor is een van de eerste voorbeelden van de nieuwe strategie. Het heeft jaarlijks een budget van zestien miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek. Van Hintum krijgt de leiding over een van de vijf deelprogramma’s van het project. |
K.V.