Nieuws - 28 november 2011

Wageningen zorgt goed voor pechvogels

Wageningen staat bovenaan in de top 10 van universiteiten die het meeste geld uittrekken voor studenten die door overmacht of een bestuursjaar langer over hun opleiding doen. Dit blijkt uit maandag gepresenteerd onderzoek van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

geld11.jpg
Wageningen Universiteit heeft gemiddeld 302 euro per student beschikbaar. Ter vergelijking; de Universiteit Utrecht heeft 33 euro per student in het zogenoemde profileringsfonds zitten. De Radboud Universiteit Nijmegen 48 euro. Dergelijke fondsen zijn bedoeld voor studenten die langdurig ziek zijn of een handicap hebben, maar ook voor studentbestuurders, topsporters en talentvolle studenten van buiten Europa die het hoge instellingscollegegeld niet kunnen betalen. Instellingen mogen zelf weten hoeveel geld ze in de fondsen steken.

'Wij vinden het profileringsfonds erg belangrijk', zegt Liesbeth van der Linden, beleidsmedewerker Education & Research, 'maar deze cijfers geven wel een enigszins vertekend beeld. Het profileringsfonds is een soort paraplu over al bestaande regelingen. Bij de ene universiteit valt er meer onder de paraplu dan bij de andere.'
Zo gebruikt Wageningen ongeveer een kwart van de beschikbare twee miljoen euro voor de bekostiging van de tweejarige masteropleidingen van Social Sciences. 'Het komt niet vaak voor dat een universiteit zelf het gebrek aan studiefinanciering compenseert.' Ook is er bijna 900.000 euro beschikbaar voor studiebeurzen voor niet-Europese studenten.
Maar ook het FOS-gedeelte, de financiƫle ondersteuning voor studentbestuurders is relatief hoog. Van der Linden: 'Wageningen is een kleine stad, met een kleine universiteit. Maar we hebben wel het hele scala aan studentenorganisaties; studentenverenigingen, sportclubs, koren, studieverenigingen. Een vereniging in een stad als Utrecht heeft wellicht meer leden, maar het bestuur is even groot en heeft evenveel taken.'
Uit het onderzoek blijkt ook dat hogescholen veel minder gul zijn dan universiteiten. Niet alleen reserveren ze minder voor bestuursbeurzen, maar ook voor afstudeersteun. Volgens de LSVb komt dat omdat hbo-studenten weinig bekend zijn met het profileringsfonds. Van Hall Larenstein stond niet in de top tien van de LSVb.