Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen zoekt vernieuwende melkveehouders

Wageningen zoekt vernieuwende melkveehouders

Wageningen zoekt vernieuwende melkveehouders


Wageningse onderzoekers zijn op zoek naar bijzonder innovatieve
melkveehouders, veehouders die op een ongebruikelijke manier tot
uitzonderlijke prestaties komen die bovendien leerzaam zijn voor de sector.
De leerstoelgroep Rurale sociologie van Wageningen Universiteit, ID-
Lelystad en het Praktijkonderzoek Veehouderij willen met een innovatieatlas
andere boeren inspireren en zullen zelf vervolgonderzoek doen.

De onderzoekers zijn al volop aan de slag. Op de gang bij de leerstoelgroep
hangt een kaart van Nederland. Hij is volgeprikt met spelden. Elke speld
vertegenwoordigt een potentieel vernieuwende veehouder. Het zijn er ruim
tweehonderd, maar nog is het niet genoeg: hoe groter de groep hoe beter de
selectie. Uiteindelijk moeten vijftig vernieuwers overblijven die aan alle
criteria voldoen. De melkveehouders moeten goed scoren op duurzaamheid, op
zowel economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk gebied. Ze scoren
pas het predikaat vernieuwend als ze op minimaal een van de drie thema's
extreem hoog scoort. Tegelijkertijd moeten ze op de andere twee thema's
minimaal positief scoren. Als een melkveehouder erg goed ecologisch bezig
is, maar hiervoor ontzettend veel arbeid nodig heeft, dan scoort hij
sociaal-maatschappelijk negatief, en valt hij af.
Het project Innoverende melkveehouders moet uitmonden in een innovatieatlas
met beschrijvingen van innovatieve boeren. Het idee is dat zo'n atlas
collega's inspireert om ook duurzamer te werken. Bezoeken aan boeren wijzen
erop dat de vernieuwers een aantal eigenschappen gemeen hebben:
doorzettingsvermogen en eigenwijsheid.
De bij elkaar gebrachte beschrijvingen vormen ook de basis voor
vervolgonderzoek. Zo is soms moeilijk te verklaren hoe een boer tot het
uitzonderlijke resultaat komt, soms ook is een resultaat lastig op te
schalen. Zo ontstaan onderzoeksvragen vanuit de praktijk.
Het initiatief van het project Innoverende melkveehouders komt van
boerenplatform PMOV. Het platform zocht een manier om de in hun ogen grote
kloof tussen wetenschap en boerenpraktijk te verkleinen. |
L.N.