Organisatie - 1 januari 1970

Wageningen wordt hoofdvestiging NIOO

Het Centrum voor Limnologie (CL) in Nieuwersluis verhuist waarschijnlijk in 2008 naar Wageningen. Dat heeft prof. Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), waar het centrum onder valt, bevestigd. Hiermee wordt Wageningen de hoofdvestiging van het NIOO.

In juni 2005 werd al bekend dat de medewerkers van het Centrum voor Terrestrische Ecologie (CTE) in Heteren, het grootste onderdeel van het NIOO, in 2008 naar Wageningen zouden verhuizen. Zij hebben daarvoor van Wageningen UR ruim vier hectare bouwgrond gekregen op het voormalige IMAG-terrein, direct aansluitend aan de Droevendaalsesteeg. Plannen om ook gelijk het hoofdkantoor en het CL te verhuizen stuitte destijds op problemen. Het KNAW had er geen budget voor en bovendien wilde zij eerst een mogelijke verhuizing naar Utrecht onderzoeken.
Vet: ‘Utrecht blijkt gewoon te duur en de KNAW heeft door wat te schuiven in de budgetten nu wel financiering gevonden voor de verhuizing naar Wageningen. Wij hadden daar bij de bouwplannen al rekening mee gehouden. De zoetwaterecologen worden nu samen met de droge ecologen in een pand gehuisvest. We zijn al bezig met de selectie van een architect.’
De verhuizing is formeel nog een voorgenomen besluit, zo moet de ondernemingsraad er nog mee instemmen. Vorige week is het personeel in Nieuwersluis op de hoogte gebracht van de plannen.
De derde poot van het NIOO, het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (CEME) in Yerseke, blijft op die locatie gehuisvest. Zij gaan nauw samenwerken met het Centrum voor Schelpdierenonderzoek van Wageningen Marien in de Campus Yerseke. Het NIOO is het grootste onderzoeksinstituut van de KNAW met een jaarlijks budget van ongeveer 14 miljoen euro. / GvM