Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen wordt ecologische stad

Wageningen wordt ecologische stad

Wageningen wordt ecologische stad

Wageningen wordt een ecologische stad, als het aan de gemeente Wageningen, Wageningen Universiteit en Research Centrum en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ligt. Zij tekenden op 24 maart een startverklaring waarin zij beloven in hun bedrijfsvoering meer rekening te houden met natuur en milieu

De ondertekenaars verplichten zich ondermeer om in hun jaarverslagen weer te geven wat zij op het gebied van milieuzorg hebben bereikt. Door samenwerking met de onderzoeksinstellingen hoopt de gemeente een oplossing te vinden voor praktische problemen, zoals de regelmatige overstroming van het riool bij hevige regenval en het verbeteren van het ecologische groen langs hoofdwegen

De startverklaring werd ondertekend tijdens de conferentie Wageningen Ecopolis. Op deze conferentie spraken onderzoekers, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven onder meer over de vraag hoe Wageningen in 2030 moeten worden ingericht volgens de principes van Ecopolis. L.K