Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen wil toelatingsexamen Chinese BSc-studenten

Wageningen Universiteit wil Chinese BSc-studenten testen op vakinhoudelijke kennis voordat ze naar Wageningen komen. Het gaat om studenten die eerst twee jaar onderwijs volgen aan de Chinese landbouwuniversiteit en dan instromen in het tweede jaar van de Wageningse Bachelors.

De Chinese studenten die al in Nederland zijn om hun BSc-diploma te halen, hebben grote moeite met het volgen van het programma door gebrek aan voorkennis en onvoldoende beheersing van de Engelse taal. Daarom gaat een delegatie met onder anderen rector prof. Bert Speelman in mei afspraken maken met de Chinese Landbouw Universiteit (CAU) om de kwaliteit van de opleidingen en van de studenten die naar Wageningen komen te verbeteren. ,,Wij gaan vastleggen wat studenten op bepaalde tijdstippen geleerd moeten hebben. Wij willen ook ter plekke gaan doceren'', zei Speelman tijdens de studentraadsvergadering 31 maart.
Volgens ir Rien Bor van onderwijsmarketing is het de bedoeling dat de studenten getest worden in juli. Als ze de test niet halen, mogen ze niet naar Wageningen komen. De testen zullen worden afgenomen door Wageningse docenten.
Voorafgaand aan de inhoudelijke testen moeten de studenten een Engelse taaltest afleggen. Deze testen worden dit jaar in het geheel geregeld door het Nederlandse onderwijssteunpunt in Peking (NESO) en zullen worden afgenomen onder de vlag van de British Council.
Dr Huub Haaker van het laboratorium voor biochemie en lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vermoedt dat er vorig jaar gefraudeerd is met de taaltest in september, die eveneens werd afgenomen door het Neso. Deze test werd door de meerderheid van de studenten gehaald, terwijl een groot deel van deze studenten de Engelse taal onvoldoende beheerst. ,,Het toezicht door de Nederlandse ambassade sluit kennelijk niet uit, dat studenten even boven zichzelf uit kunnen stijgen'', stelt dr Theo Lexmond, studiecoördinator milieukunde.
,,Ik sluit niet uit dat er vorig jaar gerommeld is bij de taaltest'', reageert Bor. ,,Het British Council was toen gesloten vanwege de longziekte SARS. We kunnen echter niks bewijzen en daarom blijf ik er voorlopig bij dat de fluctuaties in scores zijn veroorzaakt door de intensieve training die de studenten kregen in de weken voorafgaand aan de test'', stelt Bor. ,,En de directeur van het Neso in China heeft mij gegarandeerd dat het dit jaar onmogelijk zal zijn om bij de taaltest te sjoemelen.''
|G.v.H.