Nieuws - 23 september 2010

Wageningen wil niet klikken

Wageningen UR wil buitenlandse studenten die te weinig studiepunten halen niet aangeven bij de IND. Die studenten verliezen dan hun verblijfsvergunning.

Dat volgt uit de nieuwe Wet modern migratiebeleid die in januari ingaat.  Kern van de wet is dat studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die goed presteren een verblijfsvergunning krijgen voor de volledige duur van hun studie. Nu is dat niet zo. Studenten moeten die vergunning elk jaar verlengen. Aan die administratieve rompslomp komt dus een einde.
Addertje
Maar er is wel een addertje onder het gras. De versoepeling gaat gepaard met een prestatie-eis. Studenten moeten elk jaar minstens de helft van hun studiepunten halen. Gebeurt dat niet, dan is de onderwijsinstelling verplicht om dat te melden bij de IND. Wageningen Universiteit is daar niet blij mee. 'Principieel vinden we dat we geen verlengstuk moeten zijn van justitie. Het is niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over studieresultaten van studenten, zodat die vervolgens hun verblijfsvergunning in kan trekken.'
Hoop werk
Wageningen Universiteit ziet daarnaast ook praktische problemen. 'Bij veel masterstudies kun je de voortgang niet meten omdat de afstudeeronderzoeken vaak langer lopen dan een jaar. Er is dus geen goed moment om vast te stellen of een student wel de helft van zijn punten heeft gehaald. Bovendien levert dat een hoop werk op: wij moeten dan 800 studenten in de gaten houden. Onze buitenlandse studenten doen het overigens goed. De meesten komen met een beurs omdat studeren hier hartstikke duur is. Zij zorgen dus wel dat ze op tijd klaar zijn.'