Nieuws - 21 maart 2002

Wageningen wil meer onderzoek met boeren

Wageningen wil meer onderzoek met boeren

Wageningen UR wil zich meer profileren als instelling die onderzoek doet met en voor boeren. De bijeenkomst van de Friese milieuco?peraties van boeren op vrijdag 15 maart was daarvoor een uitstekende gelegenheid. Rector magnificus prof. Bert Speelman greep deze met beide handen aan. Hij wees er nadrukkelijk op dat Wageningen terug moet naar de boeren.

De universiteit doet al langer onderzoek met de Friese boeren. Daar komt nu een vervolg op met diverse projecten die Wageningenbreed worden gedragen. De vijf kenniseenheden van DLO, Praktijkonderzoek en de universiteit zijn erbij betrokken. Initiatiefnemers zijn de milieuco?peraties Vel (Vereniging Easterma's Lansdouwe) en Vanla (Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen). Zij hebben vijf miljoen euro gekregen om als voorbeeldproject vanuit de regio te fungeren. Ongeveer tweederde daarvan is bedoeld voor onderzoek.

De milieuco?peraties waren aanvankelijk opgericht voor landschapsonderhoud. Inmiddels hebben veel boeren hun bedrijfsvoering aangepast om ook de kringloop op hun bedrijf beter te sluiten. Zo gebruiken ze al minder kunstmest en krachtvoer. De boeren willen graag voorop lopen in Nederland en halen bijvoorbeeld de stikstofverliesnormen voor 2003 al.

Prof. Lijbert Brussaard, voorzitter van de onderzoeksraad en hoogleraar bij de sectie Bodemkwaliteit, vindt onderzoek samen met boeren een ideale manier van onderzoek doen, zolang beide partijen hun onafhankelijkheid kunnen houden. "De boeren hebben de vrijheid resultaten waar ze niets in zien naast zich neer te leggen. Wetenschappers mogen publiceren, ook al wil de boer de resultaten niet gebruiken. Maar ons uitgangspunt is dat we wat aan elkaar hebben." | L.N.