Nieuws - 14 maart 2002

Wageningen wil lerarenopleiding toegankelijker maken

Wageningen wil lerarenopleiding toegankelijker maken

Het aantal Wageningse afgestudeerden dat leraar wordt, was nog nooit zo laag. Een Wageningse student die voor de klas wil staan, moet namelijk voor een eerstegraadsbevoegdheid na het afstuderen nog een eenjarige opleiding volgen in Utrecht. Wageningen biedt studenten nu een alternatief. Per 2002 kunnen zij de lerarenopleiding grotendeels doen binnen hun Wageningse studie.

In de Masterfase kunnen studenten al 24 studiepunten halen voor de lerarenopleiding. Na het afstuderen volgen de 18 overige punten. Prof. Martin Mulder, hoogleraar onderwijskunde: "We beginnen binnen de opleiding voor Biologie en Moleculaire Wetenschappen voor de leraren biologie en scheikunde. Daarna gaan we dit plaatje ook invullen voor de andere opleidingen."

Universiteiten hebben een maatschappelijke verplichting en een wettelijke taak om te zorgen voor een lerarenopleiding. Wageningers kunnen leraar biologie, scheikunde, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer of natuurkunde worden. Het aantal afgestudeerden van Wageningen Universiteit dat een werkkring vindt in het onderwijs, neemt echter drastisch af. Van 1991 tot 1996 werden 146 Wageningse afgestudeerden docent. Vanaf 1996 tot 2001 waren het er nog maar 45.

Ir Minny Kop, docent onderwijskunde, wijst het strakke studieprogramma als oorzaak aan. "Studenten moeten binnen vier jaar afstuderen. Ze kiezen niet voor extra bagage, want ze willen en kunnen amper uitlopen." Mulder ziet ook andere oorzaken. "Wageningen kan geen bevoegdheid verstrekken tot eerstegraadsleraar. Studenten kunnen het ori?nterende deel wel volgen, maar krijgen geen diploma van ons. Dat krijgen ze in Utrecht." Hij geeft een voorbeeld van een zogeheten zij-instromer die al jaren heeft gewerkt en nu leraar wil worden aan Pantarijn in Wageningen. "Deze persoon moet aanvullende vakken volgen zoals vakdidactiek. Vanuit Wageningen moet hij daarvoor naar Utrecht reizen. Dat is blijkbaar toch een drempel." Voor de samenwerking met Utrecht wat betreft de zij-instroom moet er nog een model komen.

Daarnaast moeten studenten eerder worden ge?nformeerd over de mogelijkheid om de lerarenopleiding deels al in Wageningen te doen. Dat begint met voorlichting op het vwo.

Mulder hoopt de komende jaren op twintig Wageningse studenten per jaar voor het leraarschap. Dat is een verdubbeling van het huidige aantal. Mulder: "Het lukt natuurlijk alleen, als we studenten deze mogelijkheid eerder duidelijk maken. En als we een deal sluiten met Utrecht en andere universiteiten." Ook Kop blijft positief. "Nog steeds hebben Wageningers belangstelling voor het lerarenberoep. Hoewel het totale aantal studenten afneemt, krijg ik relatief meer aanmeldingen voor de vakken die gericht zijn op het leraarschap." | M.Hk