Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen wil bindend studieadvies

Wageningen universiteit werkt aan een bindend studieadvies. Deze regeling maakt het mogelijk studenten weg te sturen als ze niet voldoende presteren. Het voorstel wordt naar verwachting dit voorjaar aan de studentenraad voorgelegd.

Tot voor kort kende alleen de Universiteit Leiden en de meeste hogescholen een bindend studieadvies (BSa). Vorig jaar kondigden ook de universiteiten van Tilburg en Rotterdam, na proeven op kleinere schaal, aan het bindend studieadvies universiteitsbreed te gaan invoeren. Nu lijkt ook Wageningen overstag te gaan.
De regeling maakt het mogelijk om studenten na hun eerste jaar te verbieden door te gaan met hun studie, op basis van de behaalde resultaten. Bij veel instellingen wordt daarbij als norm gehanteerd dat studenten minimaal de helft (30 ECTS) van het aantal studiepunten moeten halen.
Drs Paul Deneer, hoofd afdeling Onderwijs, ziet de regeling als een belangrijke aanvulling in het instrumentarium voor studiebegeleiders: ‘Het gaat ons er met name om die studenten eruit te pikken die het anders toch niet zouden redden. Tot op heden was dat niet goed mogelijk. Gezien onze ervaringen lijkt het ons belangrijk om op een gegeven moment tegen studenten te kunnen zeggen: dit kan zo niet langer. Door het bindend studieadvies in te voeren creëren we een stok achter de deur.'
Om de regeling te kunnen invoeren moet wel het onderwijs- en examenreglement (OER) worden gewijzigd. Daarvoor is de goedkeuring van de studentenraad nodig. Deneer verwacht het wijzigingsvoorstel dit voorjaar aan de studentenraad te kunnen voorleggen.
Studentenvakbond WSO ziet niets in de plannen van de universiteit. Ben Schaap van het WSO Steunpunt: 'Via de landelijke studentenlijn komen ook bij ons veel klachten binnen met BSa bij andere instellingen. Uit die klachten blijkt dat studenten naar aanleiding van zo'n advies vaak in conflict komen met de instelling. Vooral als het gaat om persoonlijke problemen is het vaak moeilijk om aan te tonen of het BSa terecht is of niet. De student en de instelling zijn daarom veel meer gebaat bij een doordacht studieadvies dat níet bindend is.'
De opleiding Levensmiddelentechnologie heeft de ontwikkeling van het bindend studieadvies aangegrepen om alle Chinese bachelorstudenten die vorig jaar zijn gestart uit te nodigen voor een individueel studiegesprek. Opleidingscoördinator Ralf Hartemink: 'De studenten zijn deze keer ook allemaal gekomen. We hebben ze gewaarschuwd dat er mogelijk een bindend studieadvies aan zit te komen en dat dit gevolgen heeft wanneer ze niet genoeg studiepunten halen. Maar begrijp me goed, als personen wil ik ze helemaal niet kwijt. Hun studieresultaten laten echter te wensen over.' / JH