Nieuws - 31 oktober 2002

Wageningen wil MBA-opleiding in Polen

Wageningen wil MBA-opleiding in Polen

Wageningen UR gaat waarschijnlijk een MBA-opleiding oprichten in Lublin, Polen. Ook bestaan plannen voor samenwerking in onderzoek. Dat zijn de resultaten van een bezoek aan Polen van dr. Peter Zuurbier, directeur marketing van Wageningen UR, en ir. Willem Wolters van de afdeling onderzoeksstrategie.

Zuurbier en Wolters hebben in Lublin, een stad in zuidoost Polen met een landbouwuniversiteit, gesproken over de oprichting van een Wageningse MBA opleiding op het gebied van management in de agrofood business. Volgens Zuurbier is er in Polen veel vraag naar een dergelijke opleiding van hoge kwaliteit. De komende weken wordt het plan verder uitgewerkt door de Wageningen School of Management.

Wolters, die voor Wageningen UR de Europese subsidiepotten in de gaten houdt, zegt dat er veel mogelijkheden voor onderzoek zijn in Polen. "We richten ons vooral op de unieke combinatie van Europese structuurfondsen en de kaderprogramma's." Als Polen in 2004 aangesloten is bij de EU, kan het land aanspraak maken op structuurfondsen voor regionale ontwikkeling. Maar ook het zesde kaderprogramma vraagt nadrukkelijk om samenwerking met nieuwe lidstaten. Door de combinatie kan de eigen bijdrage die Wageningen UR normaal gesproken moet bijdragen aan de kaderprogramma's, nu deels uit de structuurfondsen komen.

Op het moment dat Zuurbier en Wolters in Polen waren, had VVD-leider Zalm net twijfels geuit over de geschiktheid van Polen om toe te treden tot de EU. Wolters: "Die stemmingmakerij is in Polen heel hard aangekomen. Gelukkig was de lucht snel geklaard toen ik over de kwestie begon en bleek dat we beide gebaat zijn bij een praktische benadering." | J.T.