Nieuws - 21 september 2016

Wageningen weer uit Times-top 50

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen University & Research zakt van plaats 47 naar plek 65 op de ranking van Times Higher Education. Ze scoort opeens een stuk lager op onderzoekkwaliteit. Mogelijk is de berekening van de publicatie- en reputatiescores weer aangepast.

Vorig jaar was WUR – mede door aanpassing van de spelregels – nog sterk gestegen van plaats 75 naar 47. Met die positie was WUR de beste Nederlandse universiteit. Dit jaar staan Delft en Amsterdam (UvA) hoger – op respectievelijk plaats 59 en 63.

Om de lagere beoordeling te doorgronden, moeten we kijken naar de opbouw van de scores. Zo kreeg Wageningen vorig jaar 52,6 punten voor haar onderwijs van Times Higher en dit jaar 51,8 punten – een kleine daling. De citatie-score steeg van 87,8 naar 92,8 punten en de categorie international outlook steeg van 70,3 naar 75,6 punten, terwijl industry income onverminderd op 100 punten staat. De grote daler in de scoretabel is onderzoek. Vorig jaar nog goed voor 66,9 punten, dit jaar gezakt naar 50,1 punten.

Zo’n sterke daling kan alleen ontstaan door aanpassing van de spelregels of omdat een deel van de Wageningse onderzoekprestaties niet zijn meegerekend. Dat laatste is niet het geval, zegt informatiespecialist Ellen Fest van de WUR-bibliotheek. Mogelijk heeft Times dit jaar het aantal Wageningse publicaties gedeeld door het aantal medewerkers van universiteit en onderzoeksinstituten samen, terwijl de publicaties vorig jaar werden gedeeld door alleen het aantal universiteitsonderzoekers. Dat leidt tot een lagere score.