Nieuws - 28 maart 2002

Wageningen vormt front voor klimaatonderzoek

Wageningen vormt front voor klimaatonderzoek

De klimaatproblematiek staat hoog op de politieke agenda, en er komt in de komende jaren dan ook veel geld los voor klimaatonderzoek. De cr?me de la cr?me van de Wageningse klimaatonderzoekers, verenigd in het Climate Change and Biosphere Research Centre (CCB), overlegde vorige week in restaurant De Blaauwe Kamer welke strategie Wageningen moet volgen om nationaal en Europees de concurrentie aan te kunnen en samenwerking aan te gaan.

Alleen al in Nederland zijn er de komende jaren vele honderden miljoenen beschikbaar voor klimaatonderzoek. In de komende vier jaar is er volgens secretaris van CCB ir Jeroen Veraart 265 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast heeft het rijk uit de aardgasbaten zo'n achthonderd miljoen gulden gereserveerd voor de versterking van de kennisinfrastructuur van het klimaatonderzoek. Wetenschappers hebben al voor drie miljard ingetekend, dus de concurrentie is groot.

Klimaatonderzoek is breed. Tijdens de bijeenkomst van het CCB spraken meteorologen, ecologen, geologen, hydrologen, biotechnologen, economen, communicatiewetenschappers en onderwijskundigen. Concurrentieoverwegingen waren dan ook niet de enige drijfveer, want onderzoekers zijn welhaast gedwongen om samenwerking te zoeken. De Wageningse alliantie CCB zoekt samenwerking met andere Nederlandse instituten als het KNMI, het RIVM, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit en het ECN te Petten. Samen willen ze een Europees Centre of Excellence vormen dat op zijn beurt weer sterk genoeg staat om de samenwerking aan te gaan met het Duitse Potsdam Centrum en het Engelse Tindle Centre.

Wageningen staat volgens voorzitter van het CCB dr Pavel Kabat, een van de belangrijkste trekkers van het klimaatonderzoek binnen Wageningen, sterk binnen dat krachtenspel, en heeft vooral veel kennis over de relatie tussen klimaat en landgebruik. Exploitatie van land heeft vaak negatieve effecten, zoals de droogte in de Sahel. Het CCB moet zich volgens Kabat meer richten op de kansen die landgebruik biedt voor herstel van negatieve klimaatinvloeden.

De complexiteit en breedte van het onderwerp bepaalde voor een deel de discussie. Want hoe complex maak je je modellen? Prof. Bert Holtslag van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit pleitte samen met zijn collega dr Ronald Hutjes van Alterra voor een 'volledig integraal model'. Prof. Marten Scheffer van de leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer pleitte voor een tweesporenbeleid, met aandacht voor zowel de krenten van wetenschappelijk onderzoek als de integrale pap van beleidsgerichte ondersteuning. "Simpele modellen scoren wetenschappelijk, maar de grote modellen zijn weer waardevol voor beleid."

Qua onderwijs moet er volgens de wetenschappers ook meer gebeuren in Wageningen. Het CCB pleit voor een nieuwe specialisatie Global Change, waarin niet alleen wordt gekeken naar klimaatveranderingen, maar ook naar veranderingen in het gebruik van land, water en energie. Bovendien moet het CCB voor het onderwijs een duidelijker gezicht krijgen. Dat kan via een internetsite. | M.W.