Nieuws - 19 februari 2015

Wageningen tegen Rondje Campus

tekst:
Roelof Kleis

De gemeente Wageningen wil geen Rondje Campus. De gemeente kiest voor verbreding en ombouw van de bestaande wegen, staat in een brief aan het provinciebestuur.

De gemeente kiest voor het opknappen van de bestaande wegen, omdat daar meer draagvlak voor is. Het Rondje Campus stuit op flink verzet vanuit de wijk Noordwest. De nieuwe weg zou langs de woonwijk komen te liggen. Dat ligt uitermate gevoelig, bleek op een drukbezochte informatie-avond in december. Verbreding van de Mansholtlaan en de Nijenoordallee is naar verwachting daardoor sneller te realiseren.  

Bij de provincie zijn twijfels over deze oplossing. Daarbij gaat het vooral om de beperkte mogelijkheden voor het verkeer om uit te wijken als er –zoals nu het geval- maar één route beschikbaar is. Bij ongevallen of andere calamiteiten ligt het verkeer dan stil. Het Rondje Campus biedt een alternatieve ontsluiting, waardoor het verkeer wel kan blijven rijden.

De gemeente Wageningen wil samen met de provincie en Wageningen UR op zoek naar aanvullende maatregelen om de doorstroming te garanderen. De busbaan vrijgeven voor het gewone verkeer als dat nodig is, is bijvoorbeeld zo’n maatregel. Ook alternatieven voor het gebruik van de auto en het beter benutten van de wegen worden in kaart gebracht.

Voor Wageningen UR betekent de keuze voor het bestaande traject dat er geen westelijke ontsluiting van de campus komt. Naast de bestaande hoofdontsluiting bij Atlas blijft wel de noordelijke ontsluiting via de Kielekampsteeg/Bornsesteeg in beeld. Daarover zijn al afspraken gemaakt tussen Wageningen UR en de provincie. De gemeente zegt in de brief alleen mee te werken als de provincie het Rondje Campus laat vallen.