Student - December 12, 2013

Wageningen step closer to binding study advice

Text:
Linda van der Nat

Wageningen should introduce a binding study advice (BSA) for first-year Bachelor’s students, says the Study Success working group in its recent advisory report.

A BSA means that students who do not have enough credits at the end of the first and/or second year are excluded from the degree programme.

Almost all Dutch universities already have a BSA. Wageningen was opposed to the idea for a long time but the working group says this position is no longer tenable given the undertaking in the performance agreements with the government to have 75 per cent of Bachelor’s students graduate within four years. The figure in 2012 was 67 per cent.

The working group advises the Executive Board to introduce a BSA limit of 36 credits from the 2014-2015 academic year. This will let promising students who get off to a difficult start catch up in the second year. The working group is not keen on linking the BSA to a compulsory Study Skills course as poor skills are probably not the only reason students get behind. ‘The wrong choice of degree, a lack of motivation or a lack of talent could also be reasons for disappointing results.’

According to the working group, an important prerequisite for the introduction of a BSA is that students are notified in good time if they are in the danger zone. There also needs to be an appropriate solution for subjects that are known to be tough. The working group will now be tackling this issue.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 2

 • RolfM

  @VeSte: hoezo minder kansen per jaar om tentamen te doen? De belangrijkste verandering daar is dat de herkansingen (naast tentamenoptie als vak wordt gegeven) in febr. en aug. zijn samengebracht. Er zijn zelfs een aantal vakken waar nu meer herkansingen per jaar mogelijk zijn dan voorheen.

  En de invoering van BSA heeft niets met het (evt) geld voor de prestatieafspraken te maken. We hebben als uni afgesproken hierover een discussie te voeren, niet om dit in te voeren.
  Maar je hebt wel gelijk, voor de invoering BSA moeten de prestatieafspraken niet leidend zijn. Maar een fatsoenlijk en eerlijk BSA is volgens mij ook in het belang van een student. Niemand schiet er wat mee op als iemand pas in het derde jaar er achter komt niet goed te zitten immers.

  Oh ja, en die druk van sociaal leenstelsel en OVrechten is volgens mij weer even van de ketel :-))

 • VeSte

  De studentenraad is al langer bezig met dit topic, maar heeft geen rechten gekregen over het voorstel. Een situatie die niet langer houdbaar is wat betreft lakse studenten en de term langstudeerder is een heel andere aanleiding voor verandering in beleid dan de prestatie afspraken die de universiteit heeft gemaakt met het ministerie. Tevens moet dan ook gezegd worden dat aan deze afspraken een deel van het te ontvangen budget van het ministerie aan verbonden is.
  Maar als we dit zouden zien als een middel om lakse studenten te stimuleren, dan is het zeker niet de eerste stap die op dat gebied is gezet door de universiteit. Denk aan het verminderen van het aantal mogelijkheden per jaar om herkansingen te doen alsmede een strenge regelgeving over het niet komen opdagen bij (her)tentamens. Ook in de landelijke politiek wordt er een steeds grotere druk op de student gezet om het studiesucces te verhogen. Bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van sociaal leenstelsel en de afschaffing van de OV chipkaart, maar ook maatregelen zoals verplichte matchingsactiviteiten voor scholieren, om het percentage studieswitchers te verlagen.
  Deze zaken verhogen al de druk op studenten om de studie snel af te ronden en het effect van deze zaken zou niet vergeten mogen worden bij de beslissing over zo’n ingrijpende beslissing als de eventuele invoering van een BSA. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen, er ligt nu alleen nog een advies bij de medezeggenschapsraad.


Re:act