Nieuws - 12 maart 2018

Wageningen selecteert strenger op Engels bij toelating master

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau,Stijn van Gils

In Wageningen wordt strenger geselecteerd op masterstudenten dan bij de meeste andere Nederlandse universiteiten. Dat blijkt uit de Keuzegids Masters de afgelopen week uitkwam. Vooral buitenlandse studenten worden regelmatig geweigerd omdat ze niet aan de taaleisen voldoen.

Gebrekkig Engels wordt in Wageningen steeds minder geaccepteerd. © Resource

Maar liefst 63 procent van de Wageningse opleidingen stelt nadere eisen aan de studenten, blijkt uit de gids. Alleen Erasmus Universiteit Rotterdam is met 66 procent nog selectiever. De universiteiten van Utrecht en Maastricht werpen eveneens drempels op, terwijl Delft en Twente al jaren het minst selectieve beleid voeren.

Ervaring met internationale studenten
Volgens voorlichter Hermien Miltenburg komt Wageningen vooral zo streng uit de bus omdat WUR kritisch kijkt bij het binnenhalen van buitenlandse studenten. ‘Wij willen echt zeker weten dat hun Engels goed genoeg is en stellen daarom een taaltoets verplicht. Ook worden soms harde eisen gesteld aan bijvoorbeeld de vaardigheid in het lab.’

Veel andere universiteiten hebben volgens haar minder ervaring met internationale studenten. Zijn komen vervolgens vaker in de problemen omdat studenten het programma dan toch niet aankunnen, laat ze weten.

Praktijk
In de praktijk lijkt het voor Nederlandse studenten vaak mee te vallen met de selectie. Na een telefoontje met de studieadviseur is een taaltoets vaak toch niet nodig, ondervond de Keuzegids: Engels op vwo-niveau blijkt dan genoeg. In Leiden, Eindhoven en ook Wageningen komt dit regelmatig voor.

Wel zijn in Wageningen de eisen over de jaren strenger geworden, laat Gijs Elkhuizen, studieadviseur bij de master Bos- en Natuurbeheer weten. Bij WUR moeten alle aankomende masterstudenten ofwel een Engelse taaltoets halen, ofwel minimaal een 6 (vwo) of 7 (havo) voor Engels hebben gehaald. ‘We nemen nu ook geen dossiers meer in behandeling van studenten die nog niet voor hun Engelse taaltoets zijn geslaagd. Het komt regelmatig voor dat we studenten afwijzen, ook uit Nederland.’

Gerry van Nieuwenhoven, opleidingsdirecteur bij de master Communication, Health and Life Sciences heeft relatief weinig aanwas van internationale studenten. Toch wijst ook zij geregeld studenten af. Vaak gaat het dan om studenten die niet begrepen hebben waar de master over gaat. ‘Die komen dan met een achtergrond in biotechnologie vragen of ze bij ons communicatie mogen studeren.’