Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen scoort weer goed in Brussel

Wageningen lijkt het goed te doen in de tweede ronde van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie. Onder de geselecteerde projecten bevinden zich de twee grote projecten Bioexploit en Seamless waarvan Wageningen Universiteit de trekker is.

In totaal zijn er (mede) vanuit Wageningen 137 onderzoeksvoorstellen in Brussel ingediend om in aanmerking te komen voor een vijfjarige subsidie. Op basis van ongeveer tweederde van de uitslagen schat Europadesk-coordinator Willem Wolters dat het slagingspercentage van deze onderzoeksvoorstellen opnieuw op ongeveer 25 procent zal uitkomen. Op dit moment is het nog niet mogelijk een schatting te maken van de bedragen die met de projecten gemoeid zijn.
De projecten zijn wel geselecteerd, maar in de komende maanden vinden de onderhandelingen plaats over het deel van het budget dat Brussel zal vergoeden. Gezien de goede score houdt Wolters zijn hart vast of de benodigde contrafinanciering opgehoest kan worden. ,,De matchingsproblematiek is genoegzaam bekend en als het goed is hebben indieners daar vooraf rekening mee gehouden’’, aldus Wolters.
Opvallend is dat Wageningen vooral goed scoort in de kleinere projecten en hierbij ook relatief vaak de coördinatie in handen heeft. Van de twaalf grote projecten in het themaveld ‘Voedselkwaliteit en –veiligheid’ zijn er vier met een Wageningse inbreng. De participatie in het themaveld ‘Klimaatverandering en ecosystemen’ is met vijf projecten ook goed te noemen. In beide thema’s is Wageningen ook een keer trekker van een groot project.
Het project Bioexploit, dat zich richt op de exploitatie van in de natuur aanwezige resisitenties tegen de aardappelziekte en schimmelziekten in tarwe, wordt geleid door hoogleraar Nematologie prof. Jaap Bakker. In het project participeren 45 partners uit 15 landen en het heeft een beoogd budget van 19 miljoen euro.
Een ander groot, door Wageningen getrokken project, is Seamless (Systems for Environmental and Agrocultural Modelling; Linking European Sciences and Society). Volgens trekker dr Martin van Ittersum van de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen beoogt dit programma instrumenten te ontwikkelen waarmee de gevolgen van het EU-beleid op het gebied van landbouw en milieu doorgerekend kunnen worden. In het consortium participeren 29 partners uit 15 landen en het beoogde totaalbudget is 16 miljoen euro. Van Ittersum is vier jaar geleden met het project begonnen en denkt dat het met de contrafinanciering wel goed zal komen. | G.v.M.