Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen scoort in Brussel

Wageningen scoort in Brussel

Wageningen scoort in Brussel


Wageningen doet het erg goed in de eerste ronde van het Zesde
Kaderprogramma van de Europese Unie. Bijna 40 van de 160 vijfjarige
onderzoeksvoorstellen, die (mede) door Wageningse onderzoekers zijn
ingediend, kregen eind juli aanzienlijke bedragen toegekend.

Onder de door het onderzoeksfinancieringsprogramma toegekende projecten
bevinden zich drie voorstellen die door Wageningen UR worden getrokken: het
Network of Excellence Nutrigenomics (WU), de Integrated Projects Animal
Welfare (Animal Science Group) en Safe Foods (Rikilt/WU). De EU-bijdrage
voor de projecten ligt rond de dertien miljoen euro.
,,We hebben vooral goed gescoord in het programma ‘Voedselkwaliteit en
–veiligheid’, vindt Willem Wolters, Europadesk-coördinator van Wageningen
UR. ,,Van de twaalf grote projecten op dit gebied worden er drie door
Wageningen gecoördineerd en we participeren bovendien in zes projecten die
door anderen worden getrokken. Als je in negen van de twaalf projecten
betrokken bent, mag je niet klagen. In de meeste van de voor ons
belangrijke strategische onderzoeksvelden zijn we trekker of een
belangrijke partner.’’
Vooral het Rikilt - Instituut voor Voedselveiligheid en de Animal Science
Group (voorheen kenniseenheid Dier) hadden succes in Brussel. Het succes
van de dierwetenschappers is volgens Wolters goed te verklaren. ,,Zij
hebben al in een vroeg stadium de hoofden eens goed bij elkaar gestoken en
echt strategisch beleid gemaakt. Policy pays off.’’ De andere
kenniseenheden hebben toch te veel voorstellen ingediend. ,,De evaluatie
die wij zelf al eerder uitvoerden, komt in grote lijnen overeen met het
resultaat dat nu is behaald. We moeten eerder durven keizen welke
voorstellen we indienen’’, aldus Wolters.
Wolters schat dat het totale budget van de nu goedgekeurde projecten
(inclusief eventuele contrafinanciering) waarvoor Wageningen UR
verantwoordelijk is, ruim boven de honderd miljoen euro ligt. ,,Een zware
verantwoordelijkheid, maar als we het goed doen, kunnen we daar in de
toekomst zeker nog meer vruchten van plukken.’’ | G.v.M.

Zie ook pagina 3: Rikilt en Dier maken meer werk van Brusselse spijspotten