Organisatie - 1 januari 1970

Wageningen scoort bij KNAW voor onderzoek in China

Vijf Wageningse groepen hebben financiering gekregen voor nieuwe langdurige wetenschappelijke projecten tussen Nederland en China. De KNAW en het Chinese Ministerie voor Wetenschap en Technologie financieren het hele programma elk voor 1,36 miljoen euro per jaar. Het gaat om projecten in de biotechnologie, milieu en ontwikkelingseconomie.

In het hele programma, Strategic Scientific Alliances between China and the Netherlands, zijn vijftien projecten goedgekeurd, vijf daarvan met Wageningse groepen. Prof. Just Vlak van het laboratorium voor Virologie, dr Gert Kema van PRI en dr Guusje Bonnema van het laboratorium voor Plantenveredeling scoorden elk met biotechnologische projecten. Dr Japenga van Alterra gaat met Chinese partners onderzoek doen naar met zware metalen vervuilde bodems. En prof. Arie Kuyvenhoven, hoogleraar ontwikkelingseconomie, heeft financiering voor een project over markten, beleid en instituties rondom het beheer van natuurlijke hulpbronnen in ruraal China. Hij werkt samen met prof Tuur Mol van de leerstoel Milieubeleid en het Institute of Social Studies. Alle Chinese partners zijn academies van wetenschappen en vooraanstaande universiteiten. Doel van het programma is het doen van gezamenlijk onderzoek, voornamelijk door Chinese en Nederlandse postdocs, dat voor beide landen van belang is.
Het onderzoeksprogramma loopt vijftien jaar. Per jaar verdelen zowel de KNAW als het Chinese ministerie 1,36 miljoen euro over de vijftien projecten. De precieze budgetten zijn nog niet opgemaakt, maar het zal de komende drie jaar ongeveer neerkomen op ruim een ton per project per jaar. Na drie jaar krijgen de beste projecten nog eens drie jaar financiering. De selectie gaat zo door tot maar enkele projecten over zijn. Als er door die afvalrace minder projecten overblijven, wordt hetzelfde budget over minder projecten verdeeld en krijgen die dus meer. KNAW wil zo goede samenwerking belonen. |
J.T.