Nieuws - 13 maart 2018

Wageningen relatief grootste studentenstad

tekst:
Kenneth van Zijl

Wageningen heeft van alle Nederlandse universiteitssteden relatief de meeste uitwonende studenten. Een kwart van alle huishoudens is een studentenhuishouden, staat in een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

© Guy Ackermans

Ruim 25 procent van alle huishoudens in Wageningen is een studentenhuishouden. Daarmee streeft Wageningen Groningen (22 procent) voorbij. Die stad stond jarenlang bovenaan als stad met het grootste percentage studenten. Dat heeft het CBS berekend.

Iedere student die in een studentenhuis woont, vertegenwoordigt één huishouden. Het maakt daarbij niet uit of de student alles deelt achter de voordeur met een aantal anderen, of dat de student zelfstandig een wooneenheid bewoont.

Het CBS baseert zich op inkomensstatistieken van de Belastingdienst, tussen 2011 en 2015. Uit die gegevens volgt wie er in die jaren studiefinanciering heeft ontvangen. Het aantal studentenhuishoudens in Wageningen groeide flink tussen 2011 en 2015: van 3800 naar 4900. Dat is een groei van 29 procent. De grootste toename van studentenhuishoudens was tussen 2013 en 2014. Toen kwamen er 400 huishoudens bij.

De studentenpopulatie van WUR bedraagt op dit moment 11.150 studenten – bachelor en masterstudenten. Van het totaal is 6.275 vrouw oftewel 56,28 procent.

2016 is niet meegenomen in de berekeningen; niet iedere belastingplichtige heeft zijn gegevens over dat jaar al verstuurd. Landelijk is het beeld wel bekend, maar regionaal kunnen de verschillen groot zijn. Dat is de reden dat het CBS geen gegevens over 2016 deelt met derden.