Nieuws - 24 september 2009

Wageningen opnieuw duurste bestuur

Aalt Dijkhuizen verdient het meest van alle bestuurders in het hoger onderwijs. Salaris van drie ton ver boven Balkenende-norm.

Dit blijkt uit een lijst die de Algemene Onderwijsbond heeft gemaakt op basis van jaarverslagen.
Net als vorig jaar staat Wageningen UR drie keer in de top tien. Martin Kropff en Tijs Breukink kregen 244 duizend euro voor hun inspanningen, inclusief pensioenbijdragen, en staan op plaats vijf en zes. Topverdiener is Aalt Dijkhuizen. Met 313 duizend euro verdient hij het meest van alle bestuurders in het hoger onderwijs.
De salarissen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Vorig jaar vertelde voorzitter Margreeth de Boer aan Resource dat Wageningse bestuurders zoveel verdienen omdat ze leiding geven aan zowel een hogeschool, een universiteit als een marktgerichte onderzoeksorganisatie. Ook kondigde ze aan, bij nieuwe aanstellingen in overleg te treden met de minister van LNV over de hoogte van het salaris.
Afgezien van Dijkhuizen komt geen enkele bestuurder boven de drie ton uit. Op de tweede, derde en vierde plaats staan de voorzitters van de Vrije Universiteit, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht met respectievelijk 277 duizend euro, 263 duizend euro en 247 duizend euro. Dan volgen Kropff en Breukink.
In totaal overschreden in 2008 veertig onderwijsbestuurders de Balkenende-norm van 181.773 euro per jaar. De Balkenende-norm geldt vooralsnog alleen voor ambtenaren, maar ook de semipublieke sector wordt aan banden gelegd. Het kabinet hoopt volgend jaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen./HOP/Gaby van Caulil