Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen opent kennisloket voor ministerie

,,Resultaten van beleidsondersteunend onderzoek staan vaak alleen in rapporten die te gedetailleerd en te wetenschappelijk zijn. Deze website moet een deel van die tekortkomingen ongedaan maken.’’ Met deze woorden lanceerde bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen op donderdag 29 april de website www.kennisonline.wur.nl, het loket dat de kennisuitwisseling tussen Wageningse onderzoekers en Haagse beleidsmedewerkers ‘dynamischer en actueler moet maken’.

Dijkhuizen presenteerde het nieuwe kennisloket tijdens een strategische conferentie in Ede, waar een select gezelschap van directeuren van de kenniseenheden en beleidsdirecties van het ministerie van LNV bijeen was. De website moet de toegankelijkheid van resultaten uit de onderzoeksprogramma’s die voor het ministerie worden uitgevoerd vergroten en de benutting ervan stimuleren. Op de bijeenkomst werd ook de nieuwe maandelijkse nieuwsbrief KennisOnline gepresenteerd, waarin actuele informatie staat over beleidsrelevante onderzoeksprojecten van Wageningen UR. De gratis nieuwsbrieven verschijnen in drie edities, die aansluiten bij de LNV-thema’s Duurzame productie, Landelijk gebied en natuur en Ketens, voedsel en diergezondheid.
Drs Janneke Hoekstra, directeur van de Directie Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) van LNV, zei in een reactie de aandacht voor kennisdoorstroming toe te juichen. ,,Het gaat om onderzoek dat met publieke middelen wordt gefinancierd. Hoe meer kennis hiervan op straat terechtkomt, hoe beter.’’ | G.v.M.