Nieuws - 2 maart 2017

Wageningen niet langer kleinste universiteit

tekst:
Albert Sikkema

Door de snelle studentengroei is Wageningen University niet langer de kleinste universiteit van Nederland. Wageningen heeft de Universiteit Twente ingehaald en staat op het punt om ook groter te worden dan de TU Eindhoven.

Foto: Marte Hofsteenge

In het studiejaar 2016-2017 staan er 10.697 studenten ingeschreven in Wageningen, blijkt uit cijfers van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Dat zijn er 1.300 meer dan de TU Twente, die 9.396 studenten heeft. En maar zeventig minder dan de 10.764 studenten aan de TU Eindhoven.

Benchmark
Vorige week meldde organisatiebureau PriceWaterhouseCoopers in een ‘benchmark universiteiten’ dat Wageningen al in 2015 niet meer de kleinste universiteit was. Volgens PWC telde Wageningen toen 10.380 studenten, tegen 9.909 in Eindhoven en 9.652 in Twente. Het organisatiebureau baseerde zich op de jaarverslagen van de universiteiten. De VSNU komt tot andere getallen voor 2015. In haar tabel is Eindhoven groter dan Wageningen, maar was de Universiteit Twente ook in 2015 al de kleinste universiteit.

Veel masterstudenten
Wageningen heeft nog wel de kleinste instroom bij de bacheloropleidingen, maar daar staat een hoge instroom bij de masteropleidingen tegenover. Dit studiejaar kwamen er 1.512 eerstejaars naar Wageningen voor een BSc, tegen 1.963 eerstejaars in Twente en 2.247 in Eindhoven. Maar waar deze TU’s enkele honderden eerstejaars krijgen voor een masteropleiding, komen er ruim duizend nieuwe MSc-studenten naar Wageningen. Daardoor haalde Wageningen dit studiejaar meer eerstejaars binnen dan Twente en Eindhoven.

Vergelijkbaar
Woordvoerder Simon Vink wist vorig jaar al dat de universiteit niet langer de kleinste is, maar heeft er geen ruchtbaarheid aan gegeven. ‘Het is geen item voor het bestuur, want het heeft geen gevolgen.’ Wageningen University is nu vergelijkbaar met de TU’s in Twente en Eindhoven, stelt Vink. ‘De begrotingen van deze universiteiten zijn ongeveer gelijk met zo’n 320 miljoen euro en ook de hoeveelheid studenten per medewerker is nu gelijk met Eindhoven en Twente. We zijn nu even groot. Alleen de Rijksbijdrage van Wageningen is duidelijk lager dan de anderen, dus daar moet de overheid wat aan doen.’

Wageningen University was de afgelopen jaren de sterkste groeier onder de universiteiten.