Nieuws - 7 september 2010

‘Wageningen moet niet naar OC&W’

Alexander Pechtold pleit voor fusie ministeries LNV, EZ en VROM. Wageningen UR hoort daarbij.

pechtold.jpg
‘Ons probleem in Nederland is dat we niet kunnen kiezen. Alles en iedereen is belangrijk. We hebben 9 ministeries, die 2 miljard euro verdelen om innovatie te stimuleren. Dat gaat naar 13 thema's, 120 instituten en meer dan 40 programma's. Dat werkt niet.'
Aldus D66-leider Pechtold bij de opening van het academische jaar, afgelopen maandag in de aula. Volgens hem maken de onderwijsinstellingen dezelfde fouten, met Wageningen UR als positieve uitzondering. ‘Nederland heeft niet te veel universiteiten en hogescholen, maar wel te veel universiteiten en hogescholen die allemaal hetzelfde willen doen. Ik wil dat de universiteiten voor een profiel kiezen. Jullie zijn daarin een voorbeeld voor andere kennisinstellingen in Nederland en Europa.'
De D66-leider prees ook de Wageningse banden met industrie en maatschappij. Om die reden moet Wageningen UR dan ook niet bij OC&W ondergebracht worden, zo zei hij na afloop.
Wat gaat er gebeuren met LNV?
‘Het is onvermijdelijk dat de overheid in tijden van grote bezuinigingen ook zelf gaat inkrimpen. LNV zal niet zelfstandig verdergaan. Eén van de ideeën tijdens de onderhandelingen over de paarse variant was een clustering in de milieuhoek: LNV, VROM en EZ.'
En waar past Wageningen UR het best?
‘Ik moet zeggen dat niet iedereen aan die onderhandelingstafel bekend was met de speciale positie van Wageningen. Ik vind dat die unieke positie moet blijven, de Wageningse focus moet je blijven waarderen. Dus niet naar OC&W.'
Heeft u bij aankomst de vuvuzela's gehoord?
‘Ja, even. Een ludieke actie, dat vind ik prima passen bij een bijeenkomst als deze. Ik vind wel dat je breder moet kijken dan alleen naar salarissen. Het aanbod aan slimme koppen met frisse ideeën neemt af. Juist nu hebben we excellent onderwijs en excellent onderzoek nodig. We moeten gezamenlijk de ambitie hebben om de kwaliteit te verbeteren.'