Nieuws - 30 oktober 2012

Wageningen 'levert' weer minister

Met beoogd minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem krijgt Den Haag weer een minister die in Wageningen is opgeleid.

Jeroen_Dijsselbloem.jpg
Dijsselbloem studeerde van 85-91 landbouweconomie. Hij is één van de drie zogenoemde Rode Ingenieurs die tijdens de verkiezingen van 2002/2003 samen campagne voerden. De andere twee zijn partijleider Diederik Samsom (TU Delft) en Staf Depla (Wageningen Universiteit).
Prominent
Wageningen heeft geen rijke traditie in het 'leveren' van ministers. Toch zijn het niet de minsten die hun opleiding hier genoten. Voorgangers van Dijsselbloem zijn Gerrit Braks (CDA, Landbouw 80-81, Onderwijs 89, Landbouw 89-90) en Joris Voorhoeve (VVD, Defensie 94-98). VAn na WO II zijn daar nog nog Henk Vredeling (PvdA, Defensie 73-77), Anne Vondeling (PvdA, Landbouw 58, Defensie 65-66) en Kees Staf (CHU, Defensie 51-58). Cees Veerman (CDA, Landbouw 02-07), promoveerde weliswaar in Wageningen en was voorzitter van de Raad van Bestuur voor Aalt Dijkhuizen, maar studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Wageninger
Maar van al deze voorgangers mag Dijsselbloem (Eindhoven 1966) met recht een Wageninger heten. Hij zat van 94-97 in de gemeenteraad van Wageningen. Op vijf jaar Delft na, heeft hij hier vanaf zijn studententijd op diverse adressen gewoond. Hij kijkt graag film in het Heerenstraattheater, zijn favoriete kroeg is Loburg en hij is bestuurslid van de Junushoff.
Ambassadeur
Met Dijsselbloem heeft Wageningen (UR) er een prominent ambassadeur bij. 'Ik ben altijd bereid Wageningen te helpen. Je houdt toch een band', zei hij in 2008 in een interview met Wageningen Update. Grappig detail in dit verband: op de lijst met ontvangen geschenken uit hoofde van het kamerlidmaatschap staat een camera ter waarde van 75 euro. 'Ontvangen van Wageningen UR voor medewerking aan een onderzoek. Voor eigen gebruik gehouden. 03-11-2011'
Opmerkelijk genoeg kondigde Dijsselbloem in bovengenoemd interview ook zijn vertrek uit de politiek aan. Dat was in 2008. Hij had lang genoeg in de Kamer gezeten, vond hij.