Nieuws - 21 juni 2012

Wageningen krijgt hoge waardering van studenten

Vooral docenten en inhoud scoren goed.
Ook internationale studenten tevreden.Wageningse studenten zijn zeer tevreden over hun instelling. In de Nationale Student Enquête 2012 beoordelen ze de universiteit met 4,2 op een schaal van vijf. Alleen vier kleine instellingen met een levensbeschouwelijke grondslag en de Open Universiteit scoren hoger.
Een blik op de achterliggende cijfers onthult geen opvallende trends. De Wageningse cijfers stijgen licht of blijven stabiel. Hoge waardering is er voor docenten en opleidingsinhoud, die rond de 4 scoren. Lager scoren huisvesting en loopbaanvoorbereiding met een ruime 3. Ook internationale studenten zijn relatief tevreden over hun behandeling door de universiteit. Al  drie jaar strijdt Wageningen UR op dit vlak met de Open Universiteit om de hoogste waardering in Nederland. Vorig jaar scoorde Wageningen het hoogst, maar dit jaar werd ze nipt verslagen door de OU: 3,8 om 3,9.
Bij de hbo-instellingen eindigt hogeschool Van Hall Larenstein in de middenmoot. Zij krijgt een waardering van 3,7, binnen een bandbreedte van 3,4 tot 4,4.
De laagste cijfers geven studenten op het gebied van studieroosters en betrokkenheid.  Studenten waarderen kernzaken als onderwijsinhoud en docenten hoger.
De Nationale Studie Enquête wordt betaald door het ministerie van Onderwijs. Zo'n 650 duizend studenten kregen een e-mail, waarvan een derde ook daadwerkelijk de enquête invulde.