Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen krijgt groot deel Nuffic-geld

Wageningen UR heeft de afgelopen twee jaar veertig miljoen euro binnengehaald aan Nuffic-projecten voor capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Dat is eenderde deel van het totale programmabudget.

Het gaat om projecten waarin Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit en Wageningen International (voorheen IAC) kennisinstellingen in het zuiden ondersteunen door opleiding of training van docenten en managers, in het NPT-programma. De Nuffic voert voor het ministerie van buitenlandse zaken het programma uit met een jaarlijks budget van 120 miljoen euro. Een derde deel daarvan ging de afgelopen twee jaar naar Wageningen UR.
De projecten worden uitgevoerd door consortia met verschillende partners. De genoemde veertig miljoen ging naar projecten waarvan Wageningen UR projectleider is. Ook anderen delen in die projecten, legt ir. Ben Beuming van Wageningen International uit, maar daar staat tegenover dat Wageningen UR weer deelneemt in projecten die andere kennisinstellingen leiden.
Een belangrijk deel van de projectgelden gaan naar de partners in het zuiden. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in betere laboratoria of bibliotheken, of aan kosten die de kennisinstellingen in het zuiden maken aan training van hun mensen. Ongeveer de helft van het budget komt weer terug naar Wageningen UR in de vorm van staftijd voor training en advies, en collegegeld voor de master en PhD-opleidingen die Wageningen UR geeft aan medewerkers van de kennisinstellingen in het zuiden.
Opbouw van capaciteit in het zuiden zit in de lift, vertelt Beuming. Wageningen UR scoort daarbij volgens hem goed omdat er uit het zuiden veel vraag was naar ondersteuning op het gebied van landbouw en waterbeheer. Pluspunt van Wageningen UR is volgens Beuming de combinatie van hogeschool, universiteit en IAC. Daardoor kunnen kennisinstellingen ondersteuning krijgen op zowel toegepast als academisch niveau. / JT