Nieuws - 28 mei 2014

Wageningen krijgt bindend studieadvies

tekst:
Rob Goossens

De Gezamenlijke Vergadering (het medezeggenschapsorgaan van Wageningen University) is alsnog akkoord gegaan met het plan van de universiteit om een bindend studieadvies van 36 ECTS in te stellen. Een bemiddelingspoging van de Raad van Toezicht bracht de strijdende partijen op één lijn.

Dat liet studentlid Jaap Löwenthal namens de GV vandaag weten. De Gezamenlijke Vergadering, waarin medewerkers en studenten beide zijn vertegenwoordigd, had zich vorige week nog tegen het bindend studieadvies (bsa) gekeerd. De GV was met name bang dat de universiteit na de invoering van een bsa de norm van 36 ects geleidelijk zou verhogen. Daarom eiste de GV permanent adviesrecht op eventuele wijzigingen. De raad van bestuur wilde die echter niet geven en nam daarop de ongebruikelijke stap om een formele geschilprocedure te starten.

Die begon afgelopen maandag met een bemiddelingspoging door de raad van toezicht. Onder voorzitterschap van Job Cohen en in het bijzijn van RvT-lid Bert Bruggeman, gaven zowel raad van bestuur als GV hun kijk op de zaak. Na beide partijen aangehoord te hebben, bleek Cohen ruimte te zien voor een compromis, vertelt Löwenthal. ‘De GV was vooral bevreesd voor een onverwachte verhoging van de norm, zonder dat we daarop zouden kunnen reageren. Daarom wilden we een wettelijk adviesrecht voor langer dan de gestelde drie jaar. De universiteit was niet bereid om ons dat te geven, maar rector Martin Kropff heeft wel de belofte gedaan dat we tijdig worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen, waardoor we nu met een ongevraagd advies in feite hetzelfde kunnen bereiken als wanneer we wettelijk adviesrecht zouden hebben.’

Dat bleek uiteindelijk voldoende voor de medezeggenschap, zo bleek vandaag tijdens een nieuw overleg met de rector. De weg is daarmee vrijgemaakt voor de invoering van een bindend studieadvies in Wageningen. Dat zal met ingang van het komend studiejaar worden ingevoerd.