Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen krijgt Ruggengraat

Wageningen krijgt Ruggengraat

Wageningen krijgt Ruggengraat


Het college van burgemeester en wethouders van Wageningen heeft in principe
ingestemd met het plan Ruggengraat, waarmee de ‘kennislandgoederen worden
gekoppeld aan een hoogwaardige vervoers-as’. In het plan wordt onder meer
een verlegging van de Nijenoord Allee tot vlak langs het te bouwen
Forumgebouw voorgesteld, en een verbeterde openbaarvervoersverbinding met
Ede.

De gemeente Wageningen ziet de ontwikkeling van de Ruggengraat als de
‘entree en etalage van Wageningen City of Life Sciences’. Het doel is
aantrekkelijke vestigingslocaties bieden voor kennisintensieve bedrijven en
kennisinstellingen, en de bereikbaarheid van de stad verbeteren. Het meest
opvallende onderdeel van het plan is de verlegging van de Nijenoord Allee.
Die zal niet meer aansluiten op de Grintweg naar Bennekom, maar langs het
nieuw te bouwen Forumgebouw op de Mansholtlaan uitkomen, ongeveer ter
hoogte van het huidige IMAG-gebouw.
In december neemt het college van B&W een besluit over het plan, zodat
begin 2004 de uitvoering kan starten. | G.v.M.