Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen krijgt 1,6 miljoen van EU

Wageningen UR heeft in de periode 1999-2003 ruim 1,6 miljoen euro opgestreken aan landbouwsubsidies van de Europese Unie. Een bedrag dat waarschijnlijk te laag is om aanspraak te maken op een plaats in de top honderd van grote subsidieontvangers.

Het bedrag aan landbouwsubsidies is af te leiden uit de gegevens die het ministerie van landbouw heeft vrijgegeven na aandringen van de Evert Vermeer Stichting (EVS). De stichting wil hiermee de discussie over het Europese landbouwbeleid en de gevolgen voor ontwikkelingslanden aanzwengelen. De EVS heeft de gegevens via haar website doorzoekbaar gemaakt op naam, woonplaats of postcode van de ontvanger.
Het is niet eenvoudig via de site het totaalbedrag voor Wageningen UR te verkrijgen. De organisatie komt maar liefst vijftig keer voor in de databank, maar vooral onder oude namen als AB-DLO, Stichting PAV, Pav Zuidwest, Waiboerhoeve of ID-Lelystad. Bij optelling van alle posten ontstaat een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro in vijf jaar. ‘Niet echt een schokkend bedrag op een totaalomzet van 2,5 miljard euro in die periode. We zijn dus een bescheiden ontvanger’, concludeert Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur, in een reactie. Dat een onderzoeksorganisatie landbouwsubsidies krijgt vindt hij logisch. ‘Op onze proefbedrijven hebben we te maken met alle regels, zoals melkquota’s en mineralenvoorschriften, die ook voor landbouwbedrijven gelden. Dan is het logisch dat we een beroep kunnen doen op de subsidies die voor de sector gelden’, aldus Vink.
Met 1,6 miljoen euro valt Wageningen UR ruim buiten de top veertig van grote subsidieontvangers die de EVS heeft opgesteld. De lijst wordt aangevoerd door zuivelbedrijf Campina (655 miljoen euro). Een subsidie van zeven miljoen euro geeft ongeveer recht op de veertigste plaats. Wageningen UR zou nog wel een plaats kunnen opeisen in de top tien van ‘grote bedrijven waarvan niet werd verwacht dat ze veel subsidies ontvangen hebben’, die de stichting heeft opgesteld. Ze zou dan terechtkomen op de zevende plaats, net onder Shell Nederland Chemie (3,2 miljoen euro) en KLM (665.000 euro). Door de versnipperde structuur is de organisatie deze eervolle vermelding misgelopen.
Bijna de helft (730.000 euro) van de subsidies binnen Wageningen UR is toegekend aan de Animal Sciences Group voor met name stier- en slachtpremies en aan ‘oppervlaktesteun maïs’. De Plant Sciences Group komt met 625.000 euro op de tweede plaats, met name voor ‘oppervlaktesteun granen’ en ‘verplichte braak’. De afdeling Vastgoed en bouwzaken is een onverwachte kleine ontvanger: ze kreeg in vijf jaar in totaal voor bijna 30.000 euro aan slachtpremies. / GvM