Nieuws - 1 november 2011

Wageningen inspecteert koraal Saba Bank

De eerste expeditie naar 'onze' koraalriffen bij Saba zit erop. Een week lang hebben zestien onderzoekers van onder meer Imares, Wageningen Universiteit en het NIOZ de ecologie van de Saba Bank onderzocht.

Saba_expeditie.JPG
'We hebben gekeken naar de bedekkingsgraad met koraal, de gezondheid van de koralen, de biomassa en soortenrijkdom van de aanwezige vissen en de stromingspatronen van het water', legt marien tropisch ecoloog Erik Meesters uit. 'Bovendien is met hydrofoons akoestisch onderzoek gedaan naar zeezoogdieren zoals walvissen.'
Een aantal geluidsapparaten is op de zeebodem geplaatst. Die gaan een half jaar lang signalen opvangen. Meesters: 'We willen steeds meer van remote sensing gebruik gaan maken. De Saba Bank is moeilijk toegankelijk. De zee is er ruig. Gelukkig hebben we geen orkanen gehad. Dat seizoen is net voorbij.'
Onbekend
De Saba Bank is een onderwater atol van 60-40 kilometer ten zuidwesten van Saba. Het koraal bevindt zich aan de rand van het gebied. Sinds oktober 2010 hoort de Saba Bank bij ons land. De Saba Bank is volgens Meesters, de initiatiefnemer van de expeditie, uniek vanwege de grote biodiversiteit. Maar veel is volgens hem nog onbekend. De Saba-expeditie moet daar verandering in brengen.
Algen
Meesters is voor de derde keer in het gebied wezen duiken. Maar conclusies kan hij nog niet trekken. 'Opvallend was dat we dit keer geen haaien hebben gezien. En er was meer algengroei. Maar dat kunnen ook seizoensverschillen zijn.' Alle gegevens worden de komende maanden verwerkt. Intussen is de Imares-onderzoeker bezig een veel grotere expeditie naar het Caribisch gebied op touw te zetten. Maar dat kan nog wel een paar jaar duren.