Nieuws - 30 januari 2015

Wageningen in zee met Afrikaanse landbouwinstituten

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen UR gaat een meerjarige strategische samenwerking aan met Afrikaanse landbouwinstituten om een duurzame intensivering van de voedselproductie in Afrika te realiseren. Dat gebeurt in het ProIntensAfrica project, gefinancierd door de EU.

Samen met het Franse onderzoeksinstituut CIRAD en FARA (Forum for Agricultural Research in Africa) gaat Wageningen International de voorbereidingen treffen voor onderzoekssamenwerking. Het is geen onderzoeksprogramma, maar een Coordination and Support Action project, waarin 15 Europese en 8 Afrikaanse partners een onderzoekagenda gaan opstellen. Coordinator Wageningen International gaat ervan uit dat de EU daarna een groter vervolgproject toekent.

De filosofie van het EU-project is dat de deelnemende instituten eerst hun kennis en onderzoek gaan afstemmen en inbrengen in het project, zodat een brede groep onderzoekers gaat samenwerken op gebied van landbouwontwikkeling en voedselketens in Afrika. De deelnemers kijken daarbij niet alleen naar opbrengst verhogende maatregelen in de Afrikaanse landbouw, om voldoende voedsel te produceren voor de groeiende bevolking, maar ook naar de afnemende bodemvruchtbaarheid in Afrika, verlies van biodiversiteit, vervuild en schaars water en klimaatverandering.

Het project start op 1 maart, duurt twee jaar en kost 1 miljoen euro. De Afrikaanse partners zijn landbouwkundige instituten in Ghana, Senegal, Botswana, Oeganda, Zuid-Afrika en Burkina Faso. Vanuit Wageningen UR is Pieter Windmeijer coördinator van het project.