Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen hoogste in Keuzegids

Wageningen Universiteit krijgt de hoogste beoordeling van studenten in de jaarlijkse Nationale Studentenenquête. Deze enquête vormt de basis voor de Keuzegids Hoger Onderwijs die in oktober verschijnt. Wageningse studenten waarderen vooral de grote keuzevrijheid.

Wageningen staat steevast in de top vijf van de Keuzegids, maar behaalde nooit eerder de eerste plaats. Scheidend rector prof. Bert Speelman is blij met het resultaat. ‘Ik heb ooit bij het radioprogramma Tijd voor Twee mogen uitleggen hoe het is om tweede te worden. Daar heb ik toen een niet-werkend horloge aan overgehouden. Maar dit is wel een heel mooi afscheidscadeau.’
Voor de enquête werden studenten gevraagd naar hun oordeel over verschillende aspecten als inhoud, samenhang en gebouwen. Wageningen Universiteit scoort vooral goed op het onderdeel keuzeruimte, dat dit jaar voor het eerst apart in de resultaten is opgenomen. Met een 7,9 blijft Wageningen hier de andere universiteiten ruim voor. Voor de faciliteiten geven Wageningse studenten een 7,5, het docentencorps krijgt een 7,4.
Speelman ziet in deze goede score de bevestiging van het ingezette beleid. ‘Dit geeft aan dat de waardering voor prestaties, zoals de onderwijsbonussen en de teacher of the year award, zijn vruchten afwerpt. Het is een compliment voor de docenten die een goede prestatie weten neer te zetten, zelfs nu daarvoor de laatste jaren steeds minder middelen beschikbaar zijn.’
Het laagst scoort Wageningen op het onderdeel loopbaanvoorbereiding. Maar met een score van 6,7 behaalt de universiteit wel de hoogste landelijke score op dit onderdeel.
Voor de samenstelling van de ranglijst werden dit jaar op verzoek van het ministerie van Onderwijs voor het eerst alleen de studentenoordelen meegenomen. Desondanks zijn er in de lijst geen grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar en doen de kleinere universiteiten het opnieuw goed.
Opvallend in de Keuzegids is wel dat de verschillen heel klein zijn. Zo krijgt Wageningen gemiddeld een 7,15 terwijl de nummer twee, nieuwkomer Open Universiteit Heerlen, een 7,11 krijgt. De Universiteit Maastricht maakt de top drie compleet met een score van 7,10. Hekkensluiter is ook dit jaar weer de Technische Universiteit Delft, die genoegen moet nemen met een 6,81.
Wageningen Universiteit staat ook op de eerste plaats bij de mastervoorlichting, waarvoor een aparte ranglijst is opgesteld. Speelman: ‘Dat had ik wel verwacht eigenlijk. Wij hebben toch een paar jaar voorsprong, doordat we al in 2000 begonnen zijn met de invoering van het bachelor-masterstelsel.’ De meeste andere instellingen zijn pas bij de wettelijke invoering in 2002 overgestapt. / JH