Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen helpt Afghaanse boeren

Hoewel het in Afghanistan nog steeds onrustig is, start er toch een grootschalig project om de veehouderij te verbeteren. Daarin werkt Wageningen UR met drie partners vier jaar lang aan een betere overheidsdienst, om zo de gezondheid van de vijftien miljoen schapen en geiten in het land te verbeteren. EuropeAid, de hulporganisatie van de EU, heeft hiervoor 4,6 miljoen euro gereserveerd.

Er worden vooral schapen en geiten gehouden in Afghanistan. Er bestaan al kleine posten op het platteland waar boeren met hun dieren terechtkunnen voor bijvoorbeeld vaccinatie tegen tuberculose, miltvuur of mond- en klauwzeer. Het project wil het aantal klinieken uitbreiden en verbeteren. Daarnaast moeten ook de laboratoria worden verbeterd, en de grensposten, waar gecontroleerd wordt of de dieren die ingevoerd worden geen ziektes hebben. Een groot onderdeel van het project zal ook bestaan uit training en opleiding.
Over werken in een gebied dat beheerst wordt door het gewapend conflict zegt dr. Remco Schrijver van de Animal Sciences Group (ASG), die het project voor WUR binnenhaalde: ‘Je kunt niet alleen met militaire middelen een land tot rust brengen. Mensen moeten ook bestaansmiddelen hebben en perspectief op verbetering. En die komt voor veel Afghanen van de veehouderij. Door die sector te verbeteren ontstaat er ook meer stabiliteit.’ In Kabul en in het noordwesten van het land is het volgens Schrijver veilig genoeg om te werken. ‘Wanneer het te onrustig wordt zullen we geen mensen kunnen uitsturen. Maar het Dutch Committee for Afghanistan, dat ook medewerking verleent aan ons project, is al vele jaren met succes actief in de regio, wat bewijst dat het kan.’
Zowel experts van ASG als van het Internationaal Agrarisch Centrum gaan in het project aan het werk, bijvoorbeeld aan het opbouwen van capaciteit bij de ministeries van Afghanistan die betrokken zijn bij diergezondheid, of bij het geven van technische trainingen in laboratoria. Als voorbeeld noemt Schrijver ook het Afghaanse vaccin-instituut, waarin de kwaliteit van de reagentia en vaccins moeten worden verbeterd. Experts zullen onderzoeken of de vaccins die die fabriek maakt goed genoeg zijn, of dat het land beter vaccins kan invoeren uit het buitenland. / JT