Nieuws - 2 november 2015

Wageningen heeft er weer een topopleiding bij

tekst:
Linda van der Nat

De bacheloropleiding van Landschapsarchitectuur hoort volgens de Keuzegids bij de beste van Nederland. Daarmee staat de teller van Wageningse topopleidingen op vijftien (van de negentien).

Waar studenten in Nijmegen, Utrecht en Amsterdam van vergelijkbare opleidingen mopperen over de faciliteiten, werkvormen en de opleidingsinhoud, krijgt Wageningen royaal complimenten, ook van de experts. ‘Fantastisch, wat een goed nieuws,’ reageert opleidingsdirecteur Jan Philipsen. ‘Dit is echt een blijk van waardering voor de docenten, die veel energie stoppen in het maken van goede vakken.’

Vergeleken met vorig jaar zijn de Wageningse studenten meer tevreden over de studielast en de informatievoorziening. Volgens Philipsen heeft dat laatste te maken met de mate waarin de mening van studenten meegenomen is bij de reconstructie van de opleiding. Zowel de bachelor als de master van Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning zijn de afgelopen tijd op de schop gegaan, en de studenten zijn intensief betrokken bij dat proces.

Philipsen kijkt nu met belangstelling uit naar het verschijnen van de Keuzegids voor masteropleidingen, in mei. De beoordeling van de master van Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning was, voor Wageningse begrippen, meerdere jaren aan de lage kant. ‘Er is veel energie gestoken in het verbeteren van de faciliteiten en het curriculum. In de wandelgangen heb ik al gehoord dat studenten erg blij zijn met de veranderingen.’

Lees ook: