Nieuws - 16 augustus 2016

Wageningen gul voor student met handicap

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau

Nergens anders krijgen gehandicapte studenten meer financiële steun van de gemeente dan in Wageningen. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In Wageningen krijgen gehandicapte studenten 381 euro per maand als steuntje in de rug. Dat is ruim 30 euro per maand meer dan in Amsterdam (349 euro) en Maastricht (348 euro), die als tweede en derde volgen op een door RTL Nieuws opgemaakte ranglijst. RTL deed een rondgang langs 45 gemeenten. Ook Groningen is met 305 euro gul.

Die bedragen steken gunstig af tegen de steun die andere studentensteden geven. In Rotterdam krijgen studenten nog 183 euro per maand, maar Nijmegen, Utrecht, Delft, Leiden en Tilburg geven slechts 100 euro in de maand. Het gaat volgens RTL om standaardbedragen voor alleenstaande gehandicapte studenten van 23 jaar of ouder met hooguit vijfduizend euro op hun spaarrekening.

Het gaat om iets volstrekt willekeurigs, namelijk de plek waar je woont
Jarmo Berkhout

Vroeger was er een landelijke regeling en konden gehandicapte studenten een zogeheten Wajong-uitkering aanvragen: zo’n 250 euro per maand, zijnde een kwart van het minimumjeugdloon. Sinds vorig jaar kan dat niet meer. Nu moeten ze aankloppen bij hun gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen wat voor steun ze bieden. Daar komen de verschillen vandaan.

De Landelijke Studenten Vakbond vindt de huidige verschillen heel vreemd. ‘Het gaat om iets volstrekt willekeurigs, namelijk de plek waar je woont’, zegt voorzitter Jarmo Berkhout. ‘Bij de invoering van het leenstelsel, dat toch al een slecht idee was, is hier gewoon geen rekening mee gehouden. In april bleek al dat veel minder gehandicapte studenten naar het hoger onderwijs gaan nu de basisbeurs is afgeschaft.