Nieuws - 11 mei 2010

Wageningen: goed onderwijs, slecht eten

Studenten die aan Wageningen Universiteit studeren, zijn erg tevreden. In vergelijking met universiteiten nationaal en wereldwijd wordt Wageningen uitstekend beoordeeld.

Wageningen Universiteit neemt sinds 2007 deel aan de International Student Barometer (ISB), een vergelijkend onderzoek tussen universiteiten naar studenttevredenheid. Uit de laatste enquête, van najaar 2009, blijkt dat Wageningen onder 123 deelnemende universiteiten uit onder meer Europa en de VS op de twaalfde plaats staat. Van de elf Nederlandse universiteiten komt Wageningen zelfs als beste uit de bus.
Net als in de voorgaande jaren waarderen studenten vooral de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook over de toegankelijkheid van internet, de veiligheid en de sportfaciliteiten zijn ze zeer te spreken. Nederlandse studenten zijn minder enthousiast over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Catering
Zowel bij Nederlandse als buitenlandse studenten scoort de catering behoorlijk slecht. ‘Men vindt de kwaliteit slecht, het eten te duur en het aanbod en de openingstijden te beperkt', vat Delia de Vreeze, beleidsmedewerker internationale werving, de klachten samen. De universiteit onderzoekt mogelijkheden om de catering te verbeteren.
Bovendien wil de universiteit het internationale karakter meer benadrukken. Internationale studenten hebben namelijk vaker het gevoel dat ze deel uitmaken van een internationale academische gemeenschap (85 procent) dan Nederlandse studenten (74 procent) . De Vreeze: ‘Buitenlandse studenten willen meer aansluiting bij Nederlandse studenten. Dat willen we stimuleren door er in de Nederlandse voorlichting aandacht aan te besteden. Bij de werving merken we dat scholieren niet beseffen hoe internationaal we zijn.'
Huisvesting
Het kamertekort de afgelopen twee jaar is ook terug te zien in de cijfers. Internationale studenten hebben iets minder waardering voor de dienstverlening rondom studentenhuisvesting. Verder duurt het langer om een bankrekening te openen, doordat ABN Amro de regels heeft veranderd.
Traditioneel hebben buitenlandse studenten vooral moeite met de hoge kamerhuur en de geringe mogelijkheden om in Nederland geld bij te verdienen. ‘Sommige onderwerpen blijven lastig. We proberen de verwachtingen bij te stellen door daar helder over te communiceren', vertelt De Vreeze.