Nieuws - 24 september 2015

Wageningen: geen Rondje Campus

tekst:
Roelof Kleis

Een rondweg om de campus gaat er, als het aan burgemeester en wethouders van Wageningen ligt, niet komen. Het college kiest definitief voor het opwaarderen van de bestaande wegen.

Dat is de uitkomst van een half jaar praten met alle betrokkenen over de twee mogelijke oplossingen voor de drukte op de wegen rond de campus. Het Wageningse college vindt dat het verbreden van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee tot 2x2 rijstroken, aangevuld met extra maatregelen in geval van calamiteiten, de drukte afdoende oplost. Een nieuwe rondweg om de campus, het Rondje Campus, is daarom niet nodig.

Tot die aanvullende maatregelen behoort onder meer dat de campus aan de noordkant ontsloten wordt via de Bornsesteeg en de Kielekampsteeg. Die bestaande (sluip)route wordt opgewaardeerd tot officiële tweede toegang tot de campus. Voor de fietsers komt er een breed vrijliggend fietspad naast deze weg op grond van Wageningen UR. Bij calamiteiten op de omliggende wegen, wordt de nieuwe busbaan op de campus als omrijroute ingezet.
Verkeersregelaars gaan het verkeer dan regelen.

De Raad van Bestuur van Wageningen UR is ‘gematigd positief’, laat woordvoerder Simon Vink weten. ‘We zijn blij met de noordelijke ontsluiting, maar teleurgesteld dat er geen westelijke ontsluiting komt.’ De RvB uit daarnaast zorgen over de oversteek voor fietsers en voetgangers van de Leeuwenborch naar de campus. 'We hebben daar net een fietspad aangelegd. Die moet blijven, zowel voor het woonwerk- en studeerverkeer als de verbinding met de Leeuwenborch. Die verbinding is cruciaal.' De verdubbeling van het aantal rijbanen betekent volgens Vink een verdere isolatie van de Leeuwenborch.

Het zijn vooral de extra maatregelen in geval van calamiteiten, die de provincie moeten overtuigen dat een nieuwe rondweg overbodig is. De provincie was daar tot nu toe niet zeker van. Dat was de reden dat de gemeente Wageningen dit voorjaar een half jaar de tijd kreeg om dat aan te tonen. Een projectgroep (provincie, gemeente, Wageningen UR en bedrijfsleven) en een klankbordgroep (Wageningse samenleving) werden daartoe in het leven geroepen.

Tot een eensluidend advies heeft dat in beide groepen niet geleid. De keuze voor het opwaarderen van de bestaande wegen blijft daarmee omstreden. De gemeenteraad beslist naar verwachting eind volgende maand over de kwestie. Vervolgens is de provincie aan zet om de knoop door te hakken. De Mansholtlaan is een provinciale weg en dus moet de provincie de aanpassingen betalen.

Gerelateerde berichten