Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen en Amsterdam starten samen studierichting

Wageningen en Amsterdam starten samen studierichting

Wageningen en Amsterdam starten samen studierichting


Een nieuwe studierichting Limnology en Oceanography moet de aquatisch
ecologische kant van het Wageningse onderwijs versterken. Door samen te
werken met de Universiteit van Amsterdam (UvA) hoeft Wageningen hiervoor
geen nieuwe vakken te ontwikkelen. De universiteiten putten uit elkaars
onderwijsaanbod en hopen zo een specialisatie neer te zetten die de
Wageningse kennis van zoetwaterkwaliteit en ecologie combineert met de
Amsterdamse expertise op het gebied van mariene ecologie.
Als de medezeggenschapsraad en studentenraad van de universiteit met de
instemmen met de plannen , gaat de studierichting komend studiejaar al van
start. De specialisatie wordt ondergebracht binnen de Wageningse
masteropleiding Earth system sciences en de Amsterdamse masteropleiding
Biologie. Earth system sciences heeft volgens prof. Marten Scheffer van de
leerstoelgroep Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer al een sterk
ecologich uitgangspunt, maar is nu nog voornamelijk op terrestrische
ecosystemen gericht. ,,Om echt een goed beeld te krijgen van systemen op
aarde is het van belang ook de kennis van aquatische systemen in het
onderwijs mee te nemen'', zegt Scheffer, die samen met collega Jef Huisman
van de UvA het programmavoorstel schreef. De opleiding is niet alleen
bedoelt voor ecologen, ook studenten met een scheikundige achtergrond zijn
welkom want de kwantitatieve analyse van chemische processen vormt een
belangrijk onderdeel van de studie aan aquatische systemen.
Omdat de universiteit niet over de middelen beschikt om zo'n studierichting
zelfstandig van de grond te krijgen en Amsterdam en Wageningen elkaar in
onderwijsaanbod lijken aan te vullen zochten de twee partijen elkaar op. De
bedenkers van het programma verwachten 25 tot 30 studenten per jaar te
trekken. Studenten die de specialisatie willen volgen studeren een half
jaar lang in Wageningen en een half jaar in Amsterdam. Scheffer hoopt dat
hij de studenten die de uitstap naar Wageningen maken ook een tijdelijke
kamer kan bieden. ,,Ik weet dat er een kamertekort is, maar ik hoop dat het
toch haalbaar is. In Amsterdam zal het helaas een stuk lastiger worden.’’ |
L.M.