Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen eet flink mee uit kennisruif

Wageningen eet flink mee uit kennisruif


Uit de subsidiepot van achthonderd miljoen euro die het kabinet afgelopen
week over Nederland uitstrooide komt zo’n veertig miljoen euro in
Wageningen terecht. Vooral Wagenings onderzoek in klimaatverandering en
genomics valt flink in de prijzen.

Deze schatting maakt drs Jan Dijk, stafdirecteur onderzoeksstrategie, op
basis van de brief die de minister van Economische Zaken op vrijdag 28
november naar de Tweede Kamer stuurde.
Wageningse onderzoekers zijn betrokken bij ruim een derde van de 37
onderzoeksprojecten die meedelen in het ‘Besluit subsidies investering in
de kennisinfrastructuur’ (Bsik, voorheen ICES/KIS), de grote subsidiepot
waarmee het kabinet een impuls wil geven aan innovatief onderzoek.
Dijk is ‘heel tevreden’. ,,Niet alle projecten hebben precies het bedrag
gekregen dat ze gevraagd hebben, dus is het moeilijk precies te zeggen
hoeveel geld er naar Wageningen komt. Ik schat dat het om zo’n veertig
miljoen euro gaat. Dat is dan ook ongeveer het bedrag waarvoor we
contrafinanciering moeten leveren’’, aldus Dijk. Hij verwacht niet dat dit
een probleem zal opleveren. In de onderhandelingen met het ministerie van
LNV is het budget voor de zogeheten kennisbasis hier al voor een belangrijk
deel op toegesneden.
De onderzoeksprojecten zijn vrijwel allemaal samenwerkingsverbanden tussen
een groot aantal kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Naast
wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijk nut, is samenwerking een
belangrijk criterium bij de beoordeling van de projecten. De beoordeling is
uitgevoerd door een onafhankelijke adviescommissie, de ‘Commissie van
Wijzen’.
Het project met de grootste Wageningse inbreng is het programma ‘Klimaat
voor ruimte’, dat namens ruim zeventig instellingen door het Wageningse
klimaatplatform CCB (Climate Change and Biosphere) is ingediend. Hoogleraar
klimaathydrologie prof. Pavel Kabat is wetenschappelijke directeur en
voorzitter van de programmacommissie. Het project krijgt voor de komende
zes jaar veertig miljoen euro te besteden, het op een na hoogste bedrag dat
wordt uitgekeerd. Kabat: ,,Ongeveer 25 procent hiervan komt in Wageningen
terecht. Zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke
aspecten van het programma scoorden goed in de beoordeling. Voor het
Wageningse klimaatonderzoek is de toekenning heel belangrijk omdat we het
aanspreekpunt worden op het gebied van klimaatverandering en
ruimtegebruik.’’ Het versterkt ook de positie bij het aanvragen van
onderzoeksgelden bij de Europese Unie. De klimaatonderzoekers zijn van plan
hier vier grote onderzoeksprojecten in te dienen.
Wageningen deelt ook mee in vijf van de zes genomicsprojecten die in totaal
86 miljoen euro van de Bsik-gelden kregen toegekend. Ook participeert
Wageningen in alle vijf programma’s rond het thema ‘hoogwaardig
ruimtegebruik’, en in twee van de drie nanotechologieprogramma’s die werden
goedgekeurd.
Het kabinet heeft ook nog dertig miljoen euro gereserveerd voor
systeeminnovaties in de duurzame landbouw. De Commissie van Wijzen vond het
Wageningse voorstel hiervoor niet ‘scherp genoeg’ geformuleerd. ,,Hiervoor
krijgen we een herkansing’’, aldus Dijk. | G.v.M.