Nieuws - 1 januari 1970

Wageningen dingt mee naar ICES-KIS-miljoenen

Wageningen dingt mee naar ICES-KIS-miljoenen

Wageningen dingt mee naar ICES-KIS-miljoenen


Wageningse groepen hebben tot op het laatste moment gesleuteld aan hun
voorstellen voor het aardgasfonds ICES-KIS. Uiterlijk maandagmorgen 17
februari moest alles op de post. De inzet is hoog. Het fonds, dat is
ingesteld om de hoeveelheid bruikbare kennis voor de Nederlandse
samenleving te vergoten, heeft 805 miljoen euro in kas.

,,Het is kantje boord geweest’’, zegt drs Jan Dijk van de afdeling
Onderzoeksstrategie van Wageningen UR. ,,Toen het vorig jaar duidelijk werd
dat er allerlei bezuinigingen zaten aan te komen, gingen er stemmen op om
die te dichten met de aardgasgelden. Maar gelukkig is het fonds overeind
gebleven.’’
Daarom kunnen consortia van bedrijven, kennisinstellingen en
overheidsorganisaties voorstellen indienen die leiden tot meer kennis op
het terrein van de 22 aandachtsvelden waarvan het ministerie van
Economische Zaken vindt dat ze voor subsidiëring in aanmerking komen.
Wageningers zullen vooral groot insteken op de zwaartepunten Voedsel en
voedingintegriteit, Transitie duurzame landbouw, Ruimtegebruik en Genomics,
maar zetten ook in op Duurzame grondstoffen, Klimaat en water en
Nanotechnologie.
,,Wageningen heeft in 2000, toen de ICES-KIS-organisatie de interesses van
wetenschappers peilde, een kleine dertig voorstellen ingediend’’, zegt
Dijk. ,,Daarvan zijn er inmiddels een stel afgevallen. Ik schat dat er
straks tussen de tien en twintig voorstellen uit Wageningen komen. Daar
zitten dan forse projecten bij waarin Wageningers een voortrekkersrol
vervullen, maar ook projecten waarin we ons aansluiten bij andere
consortia.’’ |
W.K.