Nieuws - 27 oktober 2015

Wageningen: brede Nijenoord Allee

tekst:
Roelof Kleis

De gemeenteraad van Wageningen kiest in meerderheid voor het verbreden van de Nijenoord Allee. Maar niet van harte, bleek gisteravond. De provincie is nu aan zet.

Dat de raad voor uitbreiding van de Nijenoord Allee en (het laatste stukje van) de Mansholtlaan tot 2x2 rijbanen kiest, komt niet als een verrassing. Het Wageningse college en een groot deel van de raad zijn fel gekant tegen het door de provincie ingebrachte alternatief om de verkeersdrukte aan de noordkant van de stad op te lossen met een rondweg om de campus. Daarmee wordt het Binnenveld te veel geweld aan gedaan.

De keuze voor de Nijenoord Allee is er vooral eentje tegen het Rondje Campus, bleek gisteravond. Met name de koppeling van die verbreding aan de komst van een Noordelijke ontsluiting van de campus via de Bornsesteeg ligt zwaar op de maag. Collegepartij Groen Links moet niets van die ontsluiting hebben, omdat die ook het Binnenveld aan zou tasten. Verbreding is daarom volgens Groen Links ‘de minste van twee kwaden’.

Alleen VVD en CDA zien niets in de gekozen verbreding van de Nijenoord Allee. Het CDA hekelt de barrierewerking van een brede Nijenoord Allee. ‘Het is bizar om een vierbaansweg door Wageningen aan te leggen’, vindt CDA-fractieleider Martijn Weenink. De VVD ziet het Rondje Campus als een opmaat naar een lang gekoesterde wens van met name de ondernemers om een grote rondweg om de hele noord- en westkant van Wageningen.

Verbreding van de Nijenoord Allee gaat gepaard met de aanleg van een ongelijkvloers rotonde bij de Bornsesteeg. Het doorgaande verkeer gaat onder die rotonde door, fietsers en lokaal verkeer gaan er overheen. Duizenden fietsers van en naar de campus zorgen nu dagelijks voor oponthoud en onveilige situaties bij de huidige stoplichten. Op de rotonde
krijgen fietsers voorrang.

Zo’n zelfde ongelijkvloerse rotonde komt er ook bij de huidige hoofdingang naar de campus op de Mansholtlaan. Mogelijk krijgt Wageningen UR zelfs de lang gewenste westelijke ontsluiting van de campus. Stadspartij-voorman Rien Bor kreeg van wethouder Han ter Maat de toezegging dat hij medegebruik van de busbaan door personeel van Wageningen UR bespreekbaar wil maken.

De plannen met de Nijenoord Allee voorzien niet in een fietsoversteek bij Hoevestein naar de Leeuwenborch. Een misser, vindt de raad. Met ruime meerderheid werd daarom een motie aangenomen om de huidige oversteek te vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Wageningen UR moet dan zorgen voor het vervolg van deze oversteek naar de campus.

Met de keuze voor verbreding van de Nijenoord Allee ligt de bal nu bij de provincie. Of die akkoord gaat met de keuze van Wageningen moet nog blijken. De provincie heeft een stevige vinger in de pap, omdat zij voor een belangrijk deel van de kosten opdraait. De Mansholtlaan is een provinciale weg.