Nieuws - 23 mei 2013

Wageningen blijft in groeispurt

tekst:
Romy Appelman

Wageningen University ziet weer een flinke groei in studentenaantallen tegemoet. In collegejaar 2013-2014 zullen er 15 procent meer studenten beginnen aan een opleiding dan dit jaar. Althans, dat voorspellen de vooraanmeldingen voor bacheloropleidingen. Wageningen zit hiermee net boven het landelijk gemiddelde van 14 procent.

1-Cover---CMGZ---GA--20130114-ND7_4216%282%29.jpg
Binnen de opleidingen van Wageningen UR zitten grote verschillen.  Eén van de uitschieters is de bachelor Gezondheid en maatschappij. De 60 inschrijvingen die binnen zijn overschrijden nu al de totale 49 inschrijvingen van vorig jaar. Zo voorspellen de cijfers een groei van 87 procent. 'Het is een behoorlijke explosie', beaamt Gerry van Nieuwenhoven, opleidingsdirecteur, 'en dat terwijl we niets speciaals gedaan hebben naast onze normale promotie. Wel zijn we al jaren 'topopleiding' in de Keuzegids Hoger Onderwijs. Dat trekt mensen die normaal Wageningen links laten liggen, maar nu toch komen kijken. Ook behandelt onze opleiding een maatschappelijk relevant thema. Misschien dat mensen in deze tijden zich liever hiermee bezig houden dan met bijvoorbeeld de bankensector?'
Het wordt sowieso gezellig druk op de Leeuwenborch: Bedrijfs- en consumentenwetenschappen lijkt met 117 vooraanmeldingen de meeste eerstejaars van Wageningen UR aan te trekken, nog voor de traditionele koplopers Biologie en Voeding en gezondheid.
Labjassen
Ook Moleculaire levenswetenschappen doet het goed, daar zijn al 49 inschrijvingen geteld, 81 procent meer dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Opleidingsdirecteur Wilko Van Loon onthult zijn geheim: 'Ik ben de nieuwe directeur en er was mij op het hart gedrukt dat de inschrijvingen omhoog moesten. Dus hebben we flink ons best gedaan met de  promotie, onder andere met een nieuwe website met daarop ervaringen van studenten en foto's van studenten in labjassen. Foto's met labjassen mochten vroeger niet, maar ik vind dat je je opleiding moet presenteren zoals die is.'
Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning ziet juist een daling van 46 procent en Joint Degree Tourism verwacht een krimp van 41 procent. Toch weet opleidingsdirecteur Jan Philipsen  deze cijfers te relativeren. 'We zien alweer een herstel in de meest recente cijfers voor Landschapsarchitectuur. De open dagen zijn ook goed bezocht en bezoekers hebben een erg positief beeld van de opleiding gekregen, dus we verwachten geen scherpe daling. De schattingen van Tourism zijn zeer onvoorspelbaar doordat er zoveel buitenlandse inschrijvingen zijn. Andere cijfers zijn een stuk rooskleuriger, dus ik heb goede hoop dat we uitkomen op ongeveer hetzelfde aantal eerstejaars als vorig jaar.'