Nieuws - 4 oktober 2001

Wageningen beter bereikbaar in 2015

Wageningen beter bereikbaar in 2015

Gemeente Wageningen wil het openbaar vervoer tussen Wageningen, Ede en Rhenen versterken om de bereikbaarheid te vergroten. De komende vijftien jaar moeten er bovendien 3100 woningen in Wageningen worden gebouwd. Dat staat in het conceptstructuurplan Wageningen 2015, dat wethouder Rik Eweg vorige week presenteerde.

In het plan kiest de gemeente eenduidig voor 'hoogwaardig openbaar vervoer' tussen Wageningen, Ede en Rhenen - het oude plan voor een lightrail. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de klachten vanuit onder andere Wageningen UR over de slechte bereikbaarheid van Wageningen.

Voor de automobilist zal er weinig veranderen. De provinciale weg tussen Ede en Wageningen wordt nu door de provincie verbreed, maar van een rondweg voor verdere ontsluiting van Wageningen is in de plannen van de gemeente geen sprake. Wel wil de gemeente de Nijenoordallee langs de sterflats naar het noorden verleggen, om zo ruimte te cre?ren voor woningen.

De woningen die de gemeente tot 2015 wil bouwen, komen vooral binnen de huidige stadsgrenzen te liggen. Uitbreiding met nieuwbouw zoekt Wageningen op het noordelijke deel van het oude essenlandschap van de Eng en in het gebied tussen de Haarweg en de Lawickse Allee. Studentenhuisvesting wil de gemeente concentreren in de binnenstad en op vrijkomende terreinen van Wageningen UR.

Het conceptplan wordt 3 oktober besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van de gemeente. Daarna is inspraak mogelijk, waarna het plan ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de provincie. In het voorjaar 2002 zal het definitief in de gemeenteraad vastgesteld worden. | M.W.

FOTO BIJ

De bereikbaarheid van Wageningen is tot in 2002 nog slechter dan voorheen door werk aan de weg voor een busbaan op de Mansholtlaan en verbreding van het viaduct over de A12. Een lightrail moet hier in de toekomst een oplossing bieden. | Foto G.A.