Nieuws - 22 september 2016

Wageningen University haalt prestatieafspraken

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen University voldoet aan alle prestatieafspraken die in 2012 met het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) zijn gemaakt.

Beeld: Niels van Mossevelde

Dit zegt Gerlinde van Vilsteren, medewerker bij Education, Research & Innovation. Het formele oordeel moet nog worden vastgesteld door het ministerie, op basis van het advies van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs.

In 2012 beloofde Wageningen University & Research – net als andere Nederlandse universiteiten en hogescholen – zich op zeven punten, zoals studierendement, studentenuitval en -waardering – te verbeteren. Deze afspraken moesten leiden tot een scherper profiel en toegenomen onderwijskwaliteit aan hoger onderwijsinstellingen. Zeven procent van de totale financiering zou gaan afhangen van de prestaties.

Vormbehoud
De resultaten zijn inmiddels op een rij gezet door de universiteit. Aan de twee meest ambitieuze doelstellingen blijkt voldaan. Zo is het aandeel Wageningse studenten dat het bachelordiploma in vier jaar haalt gestegen van 62 naar 81 procent, en het percentage docenten met een Basiskwalificatie Onderwijs nam toe van 24 naar 48 procent. Ook bij andere vijf prestatieafspraken toonde de instelling voldoende verbetering of ‘vormbehoud’.

Ondanks de goede resultaten bestaat bij het bestuur weinig enthousiasme voor de prestatieafspraken. Rector magnificus Arthur Mol zei afgelopen januari in Resource geen heil te zien in nieuwe prestatieafspraken. In de praktijk halen bijna alle universiteiten hun doelstellingen en wordt volgens Mol nauwelijks geld herverdeeld. De kosten voor de ‘bureaucratische machinerie’ van de prestatieafspraken steekt Mol liever rechtstreeks in onderwijsverbetering. Van Vilsteren laat weten dat dit is besproken met de reviewcommissie.

De aanpak om onderwijskwaliteit te verbeteren prestatieafspraken wordt geëvalueerd door een commissie onder leiding van Wim van der Donk, commissaris van de koning in Noord-Brabant. Hun rapport moet in maart 2017 uitkomen.