Nieuws - 19 november 2009

Wageningen Universiteit een B-merk?

tekst:
Gastredacteur

Heeft u de nieuwe huisstijlregels gezien? U en ik worden geacht de telefoon op te nemen met: 'Goedemorgen, met Mijn Naam, Wageningen University, Wageningen UR'. En als ik een paper schrijf moet ik als affiliatie 'Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR' gebruiken en mag ik de naam van mijn onderzoeksgroep of -centrum niet eens meer noemen.

22_illu_Wageningen_Universiteit_een_B-merk.jpeg
Onze bestuurders hebben besloten dat  Wageningen UR het A-merk is, dat Wageningen University slechts een submerk is, en dat mijn departement, centrum en leerstoelgroep helemaal geen merk zijn. Boven mag de naam Wageningen Universiteit niet meer worden gebruikt.
Toevallig zat ik bovenop de beslissing, elf jaar geleden, om universiteit en DLO samen onder te brengen in Wageningen UR. Cees Veerman, destijds voorzitter van het College van Bestuur, verzekerde de universiteitsraad dat Wageningen UR slechts een formele constructie zou zijn, een onzichtbare holding achter de sterke A-merken: de organisatieonderdelen. Zoals Unilever bijna onzichtbaar voor de consument verborgen zit achter het merk Bona. Ik hoor het hem nog zeggen. Hoe anders is het gelopen. Tien jaar later heten Bona, BlueBand, Dove, Omo, Unox, bij ons wel degelijk allemaal Unilever.
Ik vind dat het College van Bestuur (het enige echte bestuur van onze universiteit) de belangen van de universiteit slecht behartigt. Het CvB had nooit mogen toestaan dat de Raad van Bestuur van Wageningen UR de Wageningse Universiteit tot  submerk degradeert. Dat CvB en RvB precies dezelfde personen zijn is daarvoor geen excuus.
Naar mijn mening is dit alles onzinnig en volstrekt ongebruikelijk in de academische wereld. Ooit eerder gehoord van een universiteit die 'onderdeel is van'? Ik doe dan ook lekker niet mee aan deze onzin en roep iedereen aan de universiteit op hetzelfde te doen. Als de holding Wageningen UR daardoor wat minder belangrijk wordt, dan lijkt me dat geen enkel probleem. Dan kunnen de salarissen ook wat omlaag./ Dr. Patrick Jansen, leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer, Centrum Ecosystemen, Departement Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit, punt.