Nieuws - 28 juni 2001

Wageningen UR zoekt vijftien directeuren voor kenniseenheden

Wageningen UR zoekt vijftien directeuren voor kenniseenheden

De raad van bestuur heeft groen licht gekregen van de centrale ondernemingsraad (COR) van DLO om verder te gaan met de vorming van de kenniseenheden. De raad van bestuur gaat nu nog voor de zomer op zoek naar vijftien directeuren voor de vijf kenniseenheden.

De COR heeft wel voorwaarden gesteld. De COR heeft nog geen formele goedkeuring gegeven aan het reorganisatieplan dat nodig is voor de vorming van de kenniseenheden. Daarmee wil ze wachten onder andere totdat een externe adviseur rapport heeft uitgebracht. Om de wervingsprocedure van de directieraden toch alvast te kunnen starten, heeft de COR een convenant gesloten met de raad van bestuur. Daarin ligt vast dat de COR in haar formele advies onder andere in zal gaan op het vrij verkeer van medewerkers binnen en tussen de kenniseenheden. Het werven van de directeuren van buiten Wageningen UR is volgens beide partijen een 'belangrijke optie om de vernieuwende kracht van de directieraden te garanderen'.

Iedere kenniseenheid krijgt drie directeuren, een algemeen directeur en twee directeuren voor wetenschap en management. Kandidaten hebben tot vrijdag 29 juni de tijd om te solliciteren. De ondernemingsraad van de universiteit stemde al eerder in met het reorganisatieplan. | K.V.